Artiklen blev bragt i Horoskopbladet Stjernerne, Stenbukkenummeret jan. 2019, som nr. 4 artikel i en nystartet serie om aktuelle eklipser. Vil du fremover læse artiklerne FØR eklipserne forekommer, så følg med i bladet.

 

Eklipsesæsonen januar 2019

Sidst vi havde formørkelser var i juli/august 2018, hvor vi blev begunstiget med hele tre eklipser, og nu går vi, som altid efter et halvt års tid, igen ind i en eklipsesæson. Denne gang får vi først en Solformørkelse d. 6. januar og dernæst en Måneformørkelse d. 21. januar.

Som i de tidligere artikler i denne artikelserie,  ser vi i denne artikel på eklipsernes mulige påvirkning af de individuelle radix-horoskoper. Med til tolkningen af en eklipse hører at se på ”fødselshoroskopet” for den Saros-serie, eklipsen tilhører, hvilket man kan læse mere om i seriens tidligere artikler.1 

 

Solformørkelsen d. 6. januar 2019

Solformørkelsen d. 6. januar 2019, er partiel og vil være synlig fra det nordøstlige Asien samt det nordlige Stillehav. Opstilles horoskopet for eklipsen, falder Nymånen, og dermed eklipsegraden, i 15 25 Stenbuk. (se horoskop)

 

Saros seriens tema

Solformørkelsen d. 6. januar tilhører solar Saros 122, og den er nr. 58 ud af seriens i alt 70 eklipser. Teorien siger, at horoskopet for en series “fødselseklipse” angiver et gennemgående tema for alle seriens eklipser.

 

SEcl 17040991 S 122

Solar Saros 122 fødselshoroskop

 

Den første eklipse i solar Saros 122 fandt sted d. 17 apr 991, med en Nymåne i 01 47 Tyren.

Bernadette Brady tolker seriens fødselshoroskop ud fra midtpunkterne:

Node=Merkur/Jupiter

Jupiter=Pluto/Node

Merkur=Nymåne/Venus

Neptun=Uranus/Pluto

 

BB får dette til, at alle seriens eklipser har at gøre med usædvanlige grupper, samt individets involvering i disse grupper. F.eks grupper angående healing, kunst eller kærlighed til menneskeheden. Individet vil føle at få hel del ud af at deltage i sådan en gruppe.2

 

Den aktuelle eklipses tema

Solformørkelsen d. 6. januar 2019 er en solar, Sydlig Måneknude eklipse. At den er solar (Nymåne) forbindes med afslutning efterfulgt af ny begyndelse, specielt i forhold til egoet. At eklipsen optræder sammen med den Sydlige Måneknude tolkes som en lukning, samt en afgivelse af energi og ego.

 

SEcl 06012019

 Solformørkelsen, d. 6.januar 2019

 

Nymånen falder i Stenbukken, så man kan derfor forvente, at den gruppedeltagelse Saros-serien indikerer, i en eller anden grad vil handle om grupper, der har mere overordnede ting som samfund, politik eller klima på dagsordenen. Gruppernes holdning vil samtidig være, at ikke alt er samfundets skyld, men at vi også selv har et individuelt ansvar. Det kan f.eks. gå ud på at tænke mindre på egoet og mere på helheden, f.eks. gennem at nedskære vores forbrug.

I horoskopet har vi Chiron stærkt inde, med en stortrigon i vandtegnene til Venus og den Nordlige Måneknude. Dette ligger fint i tråd med BBs opfattelse af, at hele Saros-seriens tema vedrører healing, kunst og kærlighed. Chirons betydning træder specielt frem, fordi Chiron i den aktuelle eklipse falder i tæt konjunktion med Chiron i Saros-seriens fødselshoroskop. Man kan vel sige, at eklipsen d. 6. januar har sammenfald med en af Saros-seriens Chiron-runder.  

Eklipsen kan måske derfor især pege på gruppedeltagelse forbundet med healing – healing af jorden, samfundet og klimaet, nu vi er ved Stenbukkens samfundsmæssige engagement.

 

Hvem påvirkes mest af eklipsen

Da Nymånen, og dermed eklipsegraden, falder i 15 25 Stenbuk, påvirker denne Solformørkelse stærkest de, som i deres radix horoskop har Sol, Måne eller Ascendant stående fra en 12-19 grader i enten Krebsen eller Stenbukken.3

 

Eklipsens fremtidige virkning

Der er delte meninger om, i hvilket tidsrum en eklipse har en virkning, men der synes at være enighed om mindst frem til samme type eklipse i næste eklipsesæson, hvilket generelt vil være ca. et halv år frem. Derudover kan en eklipse i gennemsnitligt 3,5 år (solformørkelser lidt kortere, måneformørkelser lidt længere tid) reaktiveres af transitter til eklipsegraden – især Mars for aktion og Saturn for afslutning.4

I løbet af 2019 passerer transit Saturn eklipsegraden hele tre gange. Det kan derfor være, at man i starten af 2019 tror, at man endeligt har fundet f.eks. sin nye gruppe, men at man må revidere det flere gange i årets løb, før man er tilfreds. Til nytår 2019/2020, når Saturn har været over eklipsegraden alle tre gange, og Saturn ydermere er helt ude af sin retrograd-sløjfe, vil jeg forvente, at eklipsens virkning må være overstået.

Derudover ser det ud til, at sommeren 2019 kan medføre en vis reaktivering af eklipsen, med transitter fra både Sol, Mars og Måneknuder til eklipsegraden.

 

Mere præcist reaktiveres eklipsegraden således:

 • Solen vil i mindre grad aktivere primo hver januar og juli.
 • Mars vil tilskynde til handling primo juni 2019.
 • Måneknuderne aktiverer medio august 2019.
 • Saturn passerer eklipsegraden tre gange i 2019 – feb, aug og okt.

 

En grafisk oversigt over aktiveringer af Solformørkelsen

Når man skal se på aktiveringer af en eklipsegrad, kan man altid bare se på aktiveringer til eklipsehoroskopets Måne. Dette skyldes at både Solformørkelser (Nymåner) og Måneformørkelser (Fuldmåner) siges at falde i Månens grad. For de grafisk orienterede er der her en oversigt over de væsentligste aktiveringer af solformørkelsen d. 6.1.2019.

Reaktivering Solformoerkelse

 

Måneformørkelsen d. 21. jan 2019

Måneformørkelsen d. 21. januar 2019 er total og vil i Danmark være synlig tidligt om morgenen, når Månen er ved at gå ned - ca. kl. 06, plus/minus 2 ½ time. Månen, og dermed eklipsegraden, falder i horoskopet i 0 51 Løve. (se horoskop)

Derudover kan den totale formørkelse observeres fra Nord- og Sydamerika samt de vestlige områder af Europa og Afrika. Centrale og østlige dele af Afrika, Europa og Asien vil kunne se partiel formørkelse.

 

Saros seriens tema

Solformørkelsen d. 21 januar tilhører lunar Saros 134, og er nr. 27 ud af seriens ialt 73 eklipser.

 

LEcl 01041550 S 134

 Lunar Saros 134 fødselshoroskop

 

Den første eklipse i lunar Saros 134 fandt sted d. 1. april 1550, med en fuldmåne over Vædder/Vægt aksen.

Bernadette Brady tolker dette fødselshoroskop med inddragelse af midtpunkterne:

Uranus=Venus/Jupiter

Solen = Venus/Mars

Sydlige Måneknude= Jupiter/Saturn

Og BB får, at temaet for alle eklipser i Saros 134 kan være ”Hurtig opfyldelse af ønsker, trangen til at etablere en forening eller en alliance, samt pludseligt gennembrud og opnåelse af resultater”.

 

Den aktuelle eklipses tema

Måneformørkelsen d. 21. januar 2019 er en lunar, Nordlig Måneknude eklipse. At den er lunar forbindes med kulmination, se ting i nyt lys, færdiggørelse, samt med Månens normalt tilknyttede områder, såsom hjem, familie, følelser osv. At eklipsen optræder sammen med den Nordlige Måneknude tolkes som en åbning, en tagen ind, samt en positiv indflyden af energi.

 

LEcl 21012019

Måneformørkelsen, d. 21. januar 2019

 

Fuldmånen falder over aksen Løve/Vandbærer, så Saros-seriens tema omkring foreninger kan ses gentaget her, hvor aksen spænder mellem individ og gruppe.

Endvidere falder fuldmånen lige ved tegngrænsen, i 0 51 Løve/Vandbærer, så selvom en fuldmåne peger på færdiggørelse og kulmination, er der også her et element af, at der begyndes på noget nyt, eller at noget nyt er i sin vorden.

Merkur konjunktion Sydlige Måneknude i Stenbukken kunne pege på at slippe traditionelle tænkemåder, og vi har dertil et horoskop præget af visioner og ønskedrømme, med Venus konj Jupiter i Skytten, i kvadrat til Neptun i Fiskene.

Kort sagt: slut med alt det traditionelle (Sol og Måne har lige forladt Krebsen og Stenbukken), nu handler det om at slippe kontrollen og kaste sig ud i en vild brainstorm. Men ihukommende Saros-seriens tema, med god udsigt til at opnå resultater.

 

Hvem påvirkes mest af eklipsen

Med eklipsegraden i 0 51 Løven, vil denne Måneformørkelse stærkest påvirke de, som i deres radix horoskop har Sol, Måne eller Ascendant stående en to-tre grader fra tegngrænsen Løve/Vandbærer.  

 

Eklipsens fremtidige virkning

Det mest sandsynlige scenarie for de næste års reaktivering af eklipsen ser ud til at blive:

I juli 2019 aktiveres eklipsegraden af både Sol og Mars, så mon ikke der tages nogle initiativer her. Ellers skal vi frem til april 2020, hvor både Mars og Saturn går i opppositon til eklipsegraden, og Saturn-sløjfen aspekterer et par gange mere i 2020. Om der så sker en mærkbar reaktivering af eklipsen i april 2020, for at virkningen derefter ebber ud, er derfor nok værd at lægge mærke til.

Hvad jeg egentlig tror er mere sandsynligt er, at man allerede nu har mærket eklipsens virkning, altså før selve eklipsedatoen. Den Nordlige Måneknude passerede eklipsegraden d. 30. okt. 2018, og går vi lidt længere tilbage, har en Mars-sløjfe ligget og kørt henover eklipsegraden hele tre gange i sommeren 2018. Mars kan forbindes med handling, og Rahu med opvågning, så muligvis har man allerede taget de første – eller afgørende - skridt i den retning eklipsen indvarsler.

Mere præcist aktiveres eklisegraden således:

 • Solen vil i mindre grad aktivere medio hver januar og juli.
 • Mars vil tilskynde til handling maj, august og september 2018, medio juli 2019 og primo april 2020.
 • Nordlige Måneknude aktiverer ultimo oktober 2018
 • Vi skal frem til 2020 før Saturn aktiverer tre gange i april, juni og december.

 

En grafisk oversigt over aktiveringer af Måneformørkelsen

Her en oversigt over de væsentligste aktiveringer af Måneformørkelsen d. 21.1.2019.

Reaktivering Maaneformoerkelse

 

Mere generelle betragtninger

Da temaerne for hhv. Solformørkelsen d. 6.jan og Måneformørkelsen d. 21. jan på en måde ligger indenfor samme emnekreds - grupper, samfundet, klimaet, healing, nytænkning, foreninger og resultater - kunne man godt få lyst til se eklipserne i januar som et samlet hele. Det vil så ikke være det almindelige, at begge eklipser rammer stærkt ned i samme persons horoskop, men som generel strømning i tiden ligger der måske noget helt nyt og venter på os i forbindelse med. f.eks. opkomsten af nye politiske foreninger eller partier.

I de svenske TV-nyheder så jeg fornylig (i starten af oktober) en beretning om en form for selvstyre eller selvhjælp i visse svenske landdistrikter, og nu jeg tænker over det, lå denne ”nyhed” jo indenfor både eklipsens mulige virkeområde samt mulige tidsrum.. Eklipsernes samlede virkning kunne måske på lignende måde være noget med, at nu slutter vi os sammen og gør tingene selv, for nu er det nødvendigt at handle, og vi kan ikke længere vente på ”systemet”. Spændende at se hvad januar 2019 bringer.

 

Kilder

1: De omtalte tidligere artikler kan også findes på www.annemettep.dk. Især artiklen fra juli/aug 2018 handler om Saros.

2: Bernadette Brady: “Predictive Astrology: The Eagle and the Lark”, Samuel Weiser Inc, 1992.

    BB omtaler Saros-serie 122 som Saros-serie 2 South.

3: Nogle astrologer går op til 5 graders orbis.

4: Celeste Teal, “Eclipses”, Llwellyn Publications, 2006

5: Timeanddate.no/Sol&Måne/Formørkelser

6: Se generelt: https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html

Her ses samtlige ny- og fuldmåner i 2019, og dem med gul ring om er samtidigt sol- eller måneformørkelser.

Sort cirkel for nymåne og solformørkelse (s=solar).

Hvid cirkel for fuldmåne og måneformørkelse (l=lunar).

Eklipser 2019 2

Der falder altså 5 eklipser i 2019, og året har to eklipsesæsoner - og tager hul på en tredje.

Første eklipsesæson ligger i januar måned, anden eklipsesæson i juli måned, og tredje eklipsesæson påbegyndes i december - der falder igen en eklipse i januar 2020.

 

Eklipsedatoer i 2019

Her er en liste over eklipserne i 2019.

De enkelte eklipser vil - på forhånd - blive nærmere omtalt i Horoskopbladet Stjernerne.

Men lige nu kan du jo prøve at se lidt på eklipsernes gradtal. Hvis du selv har vigtige faktorer i dit horoskop (f. eks. Sol, Måne eller Ascendant) på eller overfor disse gradtal, så er der god mulighed for, at du personligt vil komme til at mærke eklipsens indflydelse.

Eclipses 2019 zoom

Se billedet i større format her

Eklipserne her er fremfundet med det astrologiske softwareprogram "Solar Fire", som jeg er forhandler af.

Vil du gerne vide lidt mere om, hvordan man anvender eklipsesøgningen i Solar Fire, liggger der under menupunktet "Solar Fire features" en lille vejledning.

Læs mere om Saros og Sarosnumre i min artikel fra august 2018

 

Artiklen blev bragt i Horoskopbladet Stjernerne, juli 2018, som nr. 2 artikel i en nystartet serie om aktuelle eklipser. Vil du fremover læse artiklerne FØR eklipserne forekommer, så følg med i bladet.

 

Solformørkelsen d. 13. juli 2018

Denne artikel er nummer to i en række artikler, som løbende beskriver de aktuelle sol- og måneformørkelser, her kaldet eklipser. Artiklernes hensigt er at belyse, hvorledes eklipserne kan tolkes i forhold til de personlige horoskoper.

Denne eklipsesæson

I eklipsesæsonen juli/august 2018 vil der optræde tre eklipser: En solformørkelse d. 13. juli, en måneformørkelse d. 27. juli samt en solformørkelse d. 11. august. I denne artikel behandles den første eklipse, og de to næste vil blive omtalt i Løvenummeret af Stjernerne.

 Solformørkelsen d. 13. juli 2018 er partiel og vil være synlig fra det sydligste Australien til det nordligste Antarktis. Opstilles horoskopet for eklipsen, falder Nymånen, og dermed eklipsegraden, i 20 41 Krebsen. (Se horoskop).

 

 Siden februar 2017 er eklipserne hovedsageligt faldet hen over Løve/Vandbærer aksen, og det vil de to sidste eklipser i 2018, samt den første i jan. 2019 også gøre. Med denne 13. juli-eklipse i Krebsen tager vi forsmag på en ny toårig periode, med Krebs/Stenbuk som den overvejende eklipseakse. Den aktuelle eklipse kan måske siges at være en slags hybrid, idet Nymånen falder i Krebsen, mens Måneknuderne stadig befinder sig på Løve/Vandbærer aksen.

 

Saros seriens tema

Som beskrevet i januarnummeret af Stjernerne, tilhører alle eklipser en såkaldt Saros serie af eklipser. Den kommende Solformørkelse tilhører Solar Saros serie 117.

Astrologer har siden Ptolemæus (2. århundrede e.Kr.) brugt at se på en Saros series fødselshoroskop, for at kunne tolke hele seriens tema. Saros serie 117 's i alt 71 eklipser falder, med ca. 18 års mellemrum, fra år 792 til år 2054, og seriens første solformørkelse faldt d. 24 juni år 792, med Nymånen 05 49 Krebsen. (se horoskop).

 

Bernadette Brady tolker dette fødselshoroskop ved især at se på midtpunkterne. Her falder Nymånen, sammen med Jupiter, lige på Mars/Uranus midtpunktet, og Merkur står på Venus/Saturn midtpunktet. Dette tolker BB som, at der er tale om en vanskelig eklipsefamilie, som bringer uheldige nyheder om venskaber eller relationer. Man kan få ideer om adskillelse eller afslutning på en forbindelse, men man fatter også hurtigt, hvad der kan gøres, og en hurtig indgriben kan bringe gode resultater. Det overordnede tema kan siges at være handling i forhold til personlige relationer. (Note 1)

 

Denne eklipses tema

Udover at alle eklipser indvarsler forandringer, vækst og milepæle på netop det personligt påvirkede livsområde, kan man klassificere eklipserne og deres påvirkning efter, om eklipserne er hhv. solare eller lunare, og om eklipsegraden står sammen med hhv. den Nordlige eller den Sydlige Måneknude. (Note 2)

Solformørkelsen d. 13. juli 2018 er en solar, Nordlig Måneknude eklipse. At den er solar (Nymåne) forbindes med afslutning efterfulgt af ny begyndelse, specielt i forhold til egoet. At eklipsen optræder sammen med den Nordlige Måneknude tolkes som en åbning, en tagen ind, samt en positiv indflyden af energi,

Nymånen falder i 1. hus, eksakt overfor Pluto i 7. hus. Saros seriens tema var handling i forhold til personlige relationer, og denne opposition peger på, at det denne gang kan blive under et vist pres (Pluto) at handlingen skal foretages. Her kan man så håbe, at den Nordlige Måneknude bidrager til en villighed til at åbne op for de nødvendige forandringer. Nymånen i 1. hus viser, at en relevant handling i forhold til ens relationer kunne være, at man selv indtager en ny attitude. Nodernes Løve/Vandbærer tema omkring individualitet kontra fællesskab, kan sammen med Mars/Ketu konjunktionen pege på, at man skal arbejde på i højere grad at indgå kompromiser, fremfor at kæmpe for sit egos interesser.

 

Hvem påvirkes mest af eklipsen?

Nu er det ikke os allesammen, som partout skal ind og handle i forhold til vores relationer. For at afgøre hvem der eventuelt påvirkes af eklipsen, må vi først se på, hvor eklipsen falder i det personlige horoskop.

Virkningen i det personlige horoskop vil være stærkest, hvis radix Sol, Måne eller Ascendant befinder sig indenfor en orbis af 3 grader fra eklipsegraden, enten i konjunktion eller opposition hertil. (Note 3)

Dvs, at denne Solformørkelse stærkest påvirker de, som i deres radix horoskop har Sol, Måne eller Ascendant stående fra en 18-24 grader i enten Krebsen eller Vandbæreren. Har man fødselsdag i dagene omkring d. 13. juli (+-3 dage) vil dette for eksempel være tilfældet.

 

Eklipsens fremtidige virkning

Der er delte meninger om, i hvilket tidsrum en eklipse har en virkning, men der synes at være enighed om mindst frem til samme type eklipse i næste eklipsesæson, hvilket generelt vil være ca, et halv år frem. Derudover kan en eklipse i gennemsnitligt 3,5 år (solformørkelser lidt kortere, måneformørkelser lidt længere) reaktiveres af transitter til eklipsegraden – især Mars for aktion og Saturn for afslutning. (Note 2)

Det mest sandsynlige scenarie for de næste års reaktivering af eklipsen ser ud til at blive:

 

 • Solen vil i mindre grad aktivere medio hver januar og juli
 • Mars vil tilskynde til handling medio juni 2019.
 • Saturn passerer eklipsegraden i julen 2019, og emnet kan forventes afsluttet.

 

Hvis der herefter alligevel bliver tale om en fortsættelse, vil Mars i medio marts 2020 igen tilskynde til handling, og Jupiter kan ekspandere sagen henover mar-okt 2020, måske med kulmination juli 2020.

Hermed håber jeg at have givet lidt inspiration til, at læserne selv får lyst til at følge eklipsens virkning. (Note 4)

 

Annemette Pedersen

 

Kilder

 

 1: Bernadette Brady: “Predictive Astrology: The Eagle and the Lark”, Samuel Weiser Inc, 1992.,  BB omtaler Saros serie 117 som Saros serie 2 Old North.

 2: Celeste Teal, “Eclipses”, Llwellyn Publications, 2006

 3: Nogle astrologer går op til 5 graders orbis.

 4: De omtalte tidligere artikler kan også findes på www.annemettep.dk.

 


 

Artiklen blev bragt i Horoskopbladet Stjernerne, august 2018, som nr. 3 artikel i en nystartet serie om aktuelle eklipser. Vil du fremover læse artiklerne FØR eklipserne forekommer, så følg med i bladet.


De aktuelle eklipser i juli og august 2018

Eklipsesæsonen juli/august 2018 består af 3 eklipser: en  solformørkelse d. 13. juli, en  måneformørkelse d. 27. juli, samt en solformørkelse d. 11. august.

Her følger en forklaring på, hvorfor vi får to  solformørkelser og en total måneformørkelse, lidt om nummerering af  eklipser, samt en uddybning af  årets to sidste eklipser.

Annemette Pedersen

 

Overlappende saros-serier

Når denne eklipsesæson indeholder hele to solformørkelser, skyldes det, at to Saros serier er i gang med at overlappe hinanden.

En Saros serie vil sige, at der hen over en 12-1500 årig periode,  med ca. 18 års mellemrum, falder en serie af ensartede eklipser, næsten det samme sted i Zodiakken og altid i forbindelse med den samme måneknude – nordlig eller sydlig, En given Saros serie består udelukkende af enten Sol- eller Måneformørkelser og omtales derfor som en solar- eller lunar Saros serie.

De solare Saros serier opstår altid ved enten Syd- eller Nordpolen, og en series eklipser falder i et spor henover kloden, som passerer ækvator og  slutter ved den modsatte pol. Kort før en Saros serie når sin modsatte pol, og serien er ved at uddø, begynder den at afløses af en ny serie, som starter op ved samme pol som den oprindelige. Kort tid er i denne forbindelse ca 100 år, og i perioden hvor serierne overlapper hinanden, får vi hvert 18. år en eklipsesæson, hvor de to seriers  solformørkelser falder med ca. 1 måneds mellemrum. Det er sådan en eklipsesæson, vi befinder os i netop nu. (Note 1)

Saros serier og nummmerering

At to Saros serier er i gang med en sådan  overlapningsperiode, ville jeg nok ikke have opdaget, hvis jeg kun havde anvendt astronomernes nummersystem, for her får hver ny Saros serie tildelt et nyt nummer. Men astrologer anvender et andet nummersystem for de solare Saros serier, og her tildeles en afløsende serie samme nummer som den forrige. (Note 2)

F.eks. kalder astronomer de to Saros serier, som nu er i gang med at overlappe hinanden, for hhv. Saros 117 og Saros 155, mens astrologer  kalder dem begge for 2 North. Bernadette Brady endda i selve overlapningsperioden 2 OLD North og 2 NEW North.

Astronomer             Astrologer

Solar Saros 117  =  2 OLD North

Solar Saros 155  =  2 NEW North

Lunar Saros 129

 

Vi kan af astrologernes navngivning se af ordet ”North”, at der her er tale om to solformørkelser, hvor Solen befinder sig nær den Nordlige Måneknude. Men det kan vi faktisk også aflæse af astronomernes numre, idet ulige numre (her 117 og 155) også betyder, at Solen befinder sig nær den Nordlige måneknude. Lige numre anvender astronomerne for Solen nær den Sydlige Måneknude, og her anvender astrologerne ordet ”South”.

 

 

For Måneformørkelsernes vedkommende (Fuldmåner) vil  astronomernes ulige numre dermed pege på, at Månen falder nær den Sydlige Måneknude. Dvs. at den aktuelle Måneformørkelse, som har det ulige nummer  129, for astrologer vil være en Sydlig Måneknude eklipse.(Note 3)

Astrologerne har ikke en egen nummerering for måneformørkelserne, som de nærmest ikke har beskæftiget sig med, men har opfattet som en slags vedhæng til solformørkelserne. Der er også en nær  sammenhæng, f.eks. har den aktuelle lunar Saros serie 129 altid optrådt, og vil fremover optræde, sammen med solar Saros 117 og/eller solar Saros 155 (begge 2 North).

For sammenhængende solar- og lunar serier gælder, at når den ene serie er ny/aftagende med partielle eklipser, så topper den anden serie, midt i sin levetid, med totale eklipser. Det betyder, at i hele den ca. 100-årige overlapningsperiode vi er i nu (1928-2036) optræder der med 18 års mellemrum en eklipsesæson med helt samme kombination af tre Saros serier, og hver gang med to partielle solformørkelser og en total måneformørkelse - præcis som vi ser det nu.

 

Måneformørkelsen d. 27. juli 2018

Måneformørkelsen d. 27. juli 2018 er total og vil være synlig fra Sydamerika, Europa, Afrika, Asien og Australien. Formørkelsen vil i Danmark være synlig omkring kl. 23. +- halvanden time. Ses bedst med fri udsigt til Sydøst, hvor Mars, og evt. også Saturn, kan ses. (Note 4)

 

Tema for Saros serien

Måneformørkelsen d. 27. juli tilhører lunar Saros serie 129, og horoskopet for denne series “fødselseklipse” slår tonen an for alle seriens eklipser.

Den første eklipse i serien fandt sted d. 10 juni 1351. I dette horoskop har vi en del planeter i Tvillingernes tegn, så et gennemgående tema omkring udveksling og forbindelser kan være betonet.

Bernadette Brady siger om dette fødselshoroskops midtpunkter, at med Merkur= Sol/Uranus, og Jupiter = Måne/S.node (Note 5)  kan seriens gennemgående tema være “hurtige aktioner og lave mange arrangementer” samt  “successfulde forbindelser – uventede.”   (Note: 6)

 

Den aktuelle eklipses tema

Udover at alle eklipser indvarsler forandringer, vækst og milepæle på netop det personligt påvirkede livsområde, kan man klassificere eklipserne og deres påvirkning efter, om eklipserne er hhv. solare eller lunare, og om eklipsegraden står sammen med hhv. den Nordlige eller den Sydlige Måneknude. (Note 7)

Måneformørkelsen d. 27. juli er en lunar, Sydlig Måneknude eklipse. At den er lunar (Fuldmåne) forbindes med kulmination, se ting i nyt lys, færdiggørelse, samt med Månens normalt tilknyttede områder, såsom hjem, familie, følelser osv. At eklipsen optræder sammen med den Sydlige Måneknude tolkes som en lukning, samt en afgivelse af energi og ego. 

Da Mars her er ”eklipset”, kan konflikt og kamp komme på tale. Mars konj. S.Node i Vandbæreren kunne handle om at være fighter for en større principiel/humanistisk sag. Fuldmånen peger på en kulmination eller afslutning - hvis egoet skal afgives, skal der måske indgås kompromis, og måske med nye uventede forbindelser. Eventuelt bliver der kastet lys over, at  man også har kæmpet af egoistiske grunde. En balance bør tilstræbes.

 

Hvem påvirkes mest af eklipsen

For at afgøre hvem der eventuelt påvirkes af eklipsen, må vi først se på, hvor eklipsen falder i det personlige horoskop. Virkningen i det personlige horoskop vil være stærkest, hvis radix Sol, Måne eller Ascendant befinder sig indenfor en orbis af 3 grader fra eklipsegraden, enten i konjunktion eller opposition hertil. (Note 7)

Med eklipsegraden i 4 44 Vandbæreren, vil denne Måneformørkelse stærkest påvirke dem, som i deres radix horoskop har Sol, Måne eller Ascendant stående fra en 2-8 grader i enten Løven eller Vandbæreren.

Om eklipsen også vil påvirke f.eks. præsident Trump, som er født på en eklipsedag (14.6.1946) tilhørende netop samme Saros serie, det får vi at se. Indgår han måske kompromis omkring behandlingen af migranterne fra Mexico? – en sag, han i skrivende stund er presset på.

 

Eklipsens fremtidige virkning

Der er delte meninger om, i hvilket tidsrum en eklipse har en virkning, men der synes at være  enighed om fra min. tre måneder før eklipsedatoen, til min. frem til samme type eklipse i næste eklipsesæson, hvilket generelt vil være ca. et halv år frem.  Derudover kan en eklipse i gennemsnitligt 3,5 år reaktiveres af transitter til eklipsegraden – især Mars for aktion og Saturn for afslutning. (Note 7)

Det mest sandsynlige scenarie for de næste års reaktivering af eklipsen ser ud til at blive:

 • Solen vil i mindre grad aktivere medio hver januar og juli.
 • Mars vil tilskynde til handling ultimo september 2018, primo juli 2019 og primo april 2020.
 • Vi skal helt frem til januar 2021 før Jupiter og Saturn aktiverer eklipsegraden, så hvis sagen stadig eksisterer til den tid, kan man nok forvente at Jupiter evt. blæser den op primo januar, og derefter lukker Saturn den ultimo januar.

 

 

Solformørkelsen d. 11. august 2018

Solformørkelsen d. 11. august 2018, er partiel og vil være synlig fra det nordligste Europa samt det nordøstlige Asien.

Saros seriens tema

Solformørkelsen d. 11. august tilhører den forholdsvis nye solar Saros serie 155, og er kun nr. 6 ud af seriens ialt 71 eklipser.

Den første eklipse i solar Saros serie 155 fandt sted d. 17 jun 1928. Med Tvillingernes tegn betonet, kan udveksling og relationer igen være en del af seriens gennemgående tema.

Bernadette Brady siger om midtpunkterne i dette fødselshoroskop, at med Nymåne=Merkur/Node, Uranus = Nymåne/Pluto, Node= Jupiter/Pluto og Saturn=Venus Node, vil denne series eklipser “ændre personens retning gennem en pludselig kollaps af en eksisterende struktur”. (Note 9)  Husk dog, at eklipsen d. 11. aug. forventes at have en svag virkning, da Saros serien endnu er så ny.

 

Den aktuelle  eklipses tema

Solformørkelsen d. 11. august er en solar, Nordlig Måneknude eklipse. At den er solar (Nymåne) forbindes med afslutning efterfulgt af ny begyndelse, specielt i forhold til egoet. At eklipsen optræder sammen med den Nordlige Måneknude tolkes som en åbning, en tagen ind, samt en positiv indflyden af energi,  

Hvis et gennemgående tema for alle seriens eklipser er pludselig kollaps af en eksisterende struktur, kan man måske regne med, at ændringerne i dette tilfælde sker på en rent praktisk overskuelig måde, da Uranus (ændringer) og Saturn (struktur) er i trigon, og begge står i praktiske, rolige jordtegn.

Men egoet står nok for tur her – på en eklipset og retrograd Merkur, kvadrat Jupiter, overgør man måske sin klogskab og sine oratoriske evner, i et forsøg på at at promovere sig selv (Løven) på bekostning af kollektivet (Vandbæreren). En ny start kunne , under ”åbning, tagen ind og positiv indflydelse” være, at man husker den uselviske ”spirituelle fighter”, der ligger gemt  i Vandbærerens retrograde og eklipsede Mars  konj. S.node.  

 

Hvem påvirkes mest af eklipsen

Nymånen, og dermed eklipsegraden, falder i 18 41 Løven, så denne (svage) Solformørkelse påvirker stærkest dem, som i deres radix horoskop har Sol, Måne eller Ascendant stående fra en 16-22 grader i enten Løven eller Vandbæreren.

 

Eklipsens fremtidige virkning

Det mest sandsynlige scenarie for de næste års reaktivering af eklipsen ser ud til at blive:

 • Solen vil i mindre grad aktivere primo/medio hver februar og august.
 • Mars vil tilskynde til handling ultimo oktober 2018, ultimo juli 2019 og ultimo april 2020.
 • Jupiter kommer først ind i billedet i marts 2021, og Saturn optræder slet ikke de næste tre år.

 

Hermed håber jeg at have givet læserne  inspiration til selv at følge eklipsernes virkning.

 

Kilder

1: Læs evt. mere om eklipsesæsonerne i 2018 på www.annemettep.dk.

2: Saros nummersystemer: Astronom: Van den Bergh, 1955, Astrologer: Robert Carl Jansky, 1979 og Bernadette Brady, 1992.

3: Nogle astrologer definerer en Måneformørkelse til at falde i Solens grad, og ikke i Månens.

4: Om den totale Måneformørkelse

https://www.b.dk/nationalt/manen-far-farve-som-en-blodappelsin-i-juli

5: BB anvender her en trigon til et midtpunkt.

6: BB kursusmateriale “Master Class, Lunar Eclipses”.

7: Celeste Teal, “Eclipses”, Llwellyn Publications, 2006

8: Nogle anvender op til 5 graders orbis

9: Bernadette Brady: “Predictive Astrology: The Eagle and the Lark”, Samuel Weiser Inc, 1992.

 

 

 Eclipses graph 4

Se grafen i større format her

De to eklipsesæsoner i 2018: Når ny- eller fuldmåner falder tæt nok på en af måneknuderne.

Grafen viser Solens og måneknudernes bevægelser gennem Zodiakken. Nymåner (sorte) og fuldmåner(hvide) er plottet ind, og eklipserne er market med L=lunar og S=solar.

Eklipser sker på de ny- eller fuldmåner, hvor Solen står tæt nok (+-18 grader) på en af måneknuderne. Solen passerer to gange årligt en måneknude, derfor to årlige eklipsesæsoner. 

I 2018:

Eklipsesæson 1: i februar/marts med én måneformørkelse og én solformørkelse.

Eklipsesæson 2: i juli/august med to solformørkelser og én måneformørkelse

 

Lidt om totalitet

Når Solen, under en ny - eller fuldmåne, står meget tæt på en måneknude, får vi totale formørkelser. På grafen gælder det for begge måneformørkelser, at de ligger på en måneknudes linie, og derfor kan vi regne med, at de er totale.

At de også ER det, kan du se på nedenstående liste over årets formørkelser. Den sidste måneformørkelse kan du oven i købet gå udenfor døren og se er total, sent om aftenen d. 27. juli.

Se lille artikel fra b.dk om julis totale måneformørkelse her

 

Liste over eklipserne i 2018:

 

Eklipseliste 2018

Sted: København, Danmark.

Se listen i større format her

 

Læs mere om Saros og Sarosnumre i min artikel i "Horoskopbladet Stjernerne", augustnummeret 2018.

 

Syncronicitet er en sjov ting

Samme dag, d. 17.6.2018., som jeg oprettede denne side, sidder jeg netop nu og ser en video fra Radio24syv fra Folkemødet på Bornholm. Den handler mest om, at Anna Libak har foretaget et karriereskift, fra at være journalist til nu - i går - at melde ud, at hun opstiller som folketingskandidat for partiet Venstre.

Sagen interesserer mig, fordi jeg længe har fulgt Anna Libak, og som regel kan jeg godt lide, hvad hun siger. Men at hun opstiller, og for det parti, overrasker mig. Mens jeg lytter, ser jeg lige på hendes horoskop, og her kommer det sjove: ud fra det ovenstående jeg netop har skrevet om formørkelser, kan jeg jo straks på horoskopet for hendes fødselsdato se, at hun er født på en måneformørkelse. Sol og Måne står i opposition til hinanden, og Solen er tæt nok på den Sydlige Måneknude, til at fuldmånen er en formørkelse. Jeg checker med en eklipseliste fra Solar Fire, og ja, hun er simpelthen født på lige præcis dagen for en - total - måneformørkelse!

Her er horoskopet for den dag Anna Libak er født, taget for København kl. 12.

Anna Libak

Det tror jeg, at jeg vil kigge nærmere på:-)