Artiklen blev bragt i Horoskopbladet Stjernerne, februar 2018, som første artikel i en nystartet serie om aktuelle eklipser. Vil du fremover læse artiklerne FØR eklipserne forekommer, så følg med i bladet.


De aktuelle eklipser i januar og februar 2018

I eklipsesæsonen januar/februar 2018 vil der optræde to eklipser: en måneformørkelse d. 31. januar og en solformørkelse d. 15. februar. Det følgende er ment som en hjælp til at tolke eklipsernes mulige virkning i de personlige horoskoper.

 

Måneformørkelsen d. 31. januar 2018

Den 31. januar 2018 vil en total Måneformørkelse være synlig fra dele af Asien, Australien, Stillehavet og Nordamerika. I Danmark vil den højst, ved 17-tiden, kunne anes som en svag skygge på den opstigende Måne. Opstilles horoskopet for den præcise Fuldmåne d. 31. januar 2018, falder Månen, og dermed eklipsegraden, i 11 37 Løven.

 

Solformørkelsen d. 15. februar 2018

Den 15. februar 2018 vil en partiel Solformørkelse være synlig fra Sydamerika samt Antarktis.  Opstilles horoskopet for den præcise Nymåne d, 15.2.2018, falder både Sol og Måne, og dermed eklipsegraden, i 27 07 Vandbæreren.

 

 

Måneformørkelsen skulle dermed virke stærkest, da den er total.

 

Om eklipsernes Saros serier

Som beskrevet i sidste nummer af Stjernerne, tilhører alle eklipser en serie af eklipser – en såkaldt Saros serie. Den kommende Måneformørkelse tilhører Lunar Saros serie 124 og Solformørkelsen tilhører Solar Saros serie 150. Siden Saros serie 150 startede i 1729, har formørkelser fra disse to Saros serier altid optrådt parvis sammen. 

Saros seriernes fødselshoroskoper

 

Måneformørkelsen

For Måneformørkelsens vedkommende faldt Saros seriens første Måneformørkelse d. 17 august 1152.

Månen, og dermed eklipsegraden, falder her i 0 16 Fiskene, lige på grænsen mellem Vandbæreren og Fiskene.  Tegnet i sig selv kunne pege på et tema omkring opofrelse og fornægtelse af ego, og tegngrænsen endvidere på altruisme, idealisme og ønskedrømme. 1

Bernadette Brady skriver om denne series fødselseklipse, at da Neptun falder på Merkur/N Node midtpunktet, og Saturn falder på Sol/Venus midtpunktet, kan man forvente fælles skuffede forventninger samt adskillelse fra en man elsker. 2          

 

Solformørkelsen

For Solformørkelsens vedkommende faldt seriens første Solformørkelse d. 24 august 1729.

Sol, Måne og dermed eklipsegraden, falder her i 01 15 Jomfruen, tæt på tegngrænsen Løve/Jomfru. Tegnet i sig selv kunne pege på et tema som dygtiggørelse og perfektion, og tegngrænsen på at øvelse gør mester, samt at sætte stolthed til side. 1

Ser man på horoskopets midtpunkter, er Merkur i konjunktion med den Sydlige Måneknude, som ligger på midtpunktet mellem Mars/Jupiter konjunktionen og Nymånen, Dette tolker Bernadette Brady som, at denne eklipsefamilie handler om ideer og deres entusiastiske udtryk, samt at man kan blive overvældet af nye ideer, og hvis man lader sig flyde med, får det et positivt udfald.3

 

De aktuelle eklipsers horoskoper

Udover at alle eklipser indvarsler forandringer, vækst og milepæle på netop det personligt påvirkede livsområde, kan man klassificere eklipserne og deres påvirkning efter, om eklipserne er hhv. solare eller lunare, og om eklipsegraden står sammen med hhv. den Nordlige eller den Sydlige Måneknude.4

Måneformørkelsen d. 31. januar er en lunar, Nordlig Måneknude eklipse. At den er lunar (fuldmåne) forbindes med kulmination, se ting i nyt lys, færdiggørelse, samt med Månens normalt tilknyttede områder, såsom hjem, familie, følelser osv. At eklipsen optræder sammen med den Nordlige Måneknude tolkes som en åbning, en tagen ind, samt en positiv indflyden af energi,

Solformørkelsen d. 15. februar 2018 er en solar, Sydlig Måneknude eklipse. At den er solar (Nymåne) forbindes med afslutning efterfulgt af ny begyndelse, specielt i forhold til egoet. At eklipsen optræder sammen med den Sydlige Måneknude tolkes som en lukning, samt en afgivelse af energi og ego. 

 

Tegnpolaritet mm.

I sammenhæng med ovenstående, giver det mening at se på i hvilke tegn eklipserne falder, og her falder Måneformørkelsen i Løven, og Solformørkelsen i Vandbæreren. Her har vi altså en polaritet mellem Løvens ego og hjertevarme, kontra Vandbærerens kollektivitet og mentale rationalitet.

Solformørkelsen falder endvidere i konjunktion med Merkur, og dette understreger denne Saros series tema om nye ideer, og her i Vandbæreren kunne man måske tilføje “avancerede ideer”.

 

Mulig konklusion angående tematisk tolkning

Den aktuelle Måneformørkelse peger på et personligt område, hvor vi med fordel kan prioritere at åbne for flere følelser og mere hjertevarme. Eklipsens Saros serie pegede på skuffede forventninger og adskillelse, samt opofrelse af ego, idealisme og ønskedrømme. Måske handler det samlet set om at åbne for hjertevarmen, uden dog helt at svømme over i selvopofrelse, da det eller resulterer i skuffede forventninger? Eller man har måske på et område nået grænsen, og ønsker nu mere personlig kreativitet og livsudfoldelse?

Den aktuelle Solformørkelse peger på et kollektivt område, hvor vi med fordel kan aflægge en holdning og indtage en ny, specielt med hensyn til vores ego. Eklipsens Saros serie pegede på nye ideer, dygtiggørelse og perfektion, samt at sætte stolthed til side. Måske handler det samlet set om, at man, med hensyn at anvende sin dygtighed og nye ideer, skal glemme både ego og stolthed, og i højere grad have som motiv at indgå i kollektivet?

 

Hvem påvirkes mest af eklipsen

Lige som når man tolker f.eks. transitter til det personlige horoskop, kan man tolke en eklipses personlige virkning, ved at kombinere eklipsens tema med hvor eklipsen falder i det personlige horoskop.

Virkningen i det personlige horoskop vil være stærkest, hvis radix Sol, Måne eller Ascendant befinder sig indenfor en orbis af 3 grader fra eklipsegraden, enten i konjunktion eller opposition hertil.5

Dvs, at Måneformørkelsen stærkest påvirker de, som i deres radix horoskop har Sol, Måne eller Ascendant stående fra en 8-9 grader til en 14-15 grader i enten Løven eller Vandbæreren.

Solformørkelsen påvirker tilsvarende stærkest de, som har Sol, Måne eller Ascendant stående fra 24 grader Vandbærer til 0 grader Fisk, eller fra 24 grader Løve til 0 grader Jomfru.

 

Eklipsernes fremtidige virkning

Der er delte meninger om, i hvilket tidsrum en eklipse har en virkning, men der synes at være  enighed om mindst frem til samme type eklipse i næste eklipsesæson, hvilket generelt vil være ca. et halv år frem.  Derudover kan en eklipse i gennemsnitligt 3,5 år (solformørkelser lidt kortere, måneformørkelser lidt længere) reaktiveres af transitter til eklipsegraden – især Mars for aktion og Saturn for afslutning.4

 

Måneformørkelsen d. 31.1.2018 vil reaktiveres således:

  • Solen vil i mindre grad aktivere hver januar og august,
  • Mars vil tilskynde til handling i oktober 18, juli 19, april 20, juni/juli 21
  • Jupiter vil ekspandere problematikken i februar 21
  • Saturn vil nedlukke sagen henover marts til december 21, senest i julen 21.

 

Solformørkelsen d. 15.2.2018 vil reaktiveres således:

  • Solen vil i mindre grad aktivere hver februar og august
  • Mars vil tilskynde til handling i nov 18, aug 19, maj 20, juli 21
  • Jupiter vil evt. ekspandere problematikken henover apr-dec 21, hvis virkningen ellers er er stærk nok til den tid.
  • Saturn passerer først eklipsegraden i feb. 23, skriv til mig hvis den virker:-)

 

Hermed håber jeg at have givet lidt inspiration til, at læserne selv får lyst til at følge eklipsernes virkning.

Annemette Pedersen

 

Kilder

1: Kirsebom og Hjelmborg om nabotegn, se under undervisningsmateriale på stellium.dk

2. Bernadette Brady, kursusmateriale, “Master Class, Lunar Eclipses”

3: Bernadette Brady: “Predictive Astrology: The Eagle and the Lark”, Samuel Weiser Inc, 1992,

4: Celeste Teal, “Eclipses”, Llwellyn Publications, 2006

5: Nogle går op til 5 graders orbis. Bernadette Brady medtager også kvadrater.