Her kan du læse artiklen om eklipserne der faldt over nytåret 2019-20.

Artiklen blev bragt i Horoskopbladet Stjernerne, i Krebsenummeret juli 2019, som nr. 5 artikel i en serie om aktuelle eklipser. Vil du fremover læse artiklerne FØR eklipserne forekommer, så følg med i bladet. 


Eklipser juli 2019

Dette er en del af en artikelserie om de aktuelle Sol- og Måneformørkelser, herunder især deres virkning i de personlige horoskoper. Formørkelser - også kaldet eklipser - falder altid i sæsoner med ca. et halvt års mellemrum. Sidst faldt der to eklipser i januar 2019, og nu, et halvt år efter, falder der to eklipser i juli. Vi får en Solformørkelse d. 2. juli og en Måneformørkelse d. 16. juli.

 

Om at blive personligt påvirket af en eklipse

Om en eklipse påvirker ens fødselselshoroskop afgøres af, om ”eklipsegraden” berører et vigtigt punkt i horoskopet, f.eks. Sol, Måne eller Ascendant. Eklipsegraden vil altid være lig Månens position i eklipsens eget horoskop – eklipsen siges at ”falde” i dette gradtal. En solformørkelse er samtidig en Nymåne, så eklipsegraden er her lig både Solens og Månens position i eklipsens horoskop. En Måneformørkelse er  samtidig en Fuldmåne, og eklipsegraden er her kun lig Månens position. 1

Solformørkelsen i juli falder i 10 37 Krebs, og Måneformørkelsen  falder i 24 04 Stenbuk. Der er derfor størst chance/risiko for at blive personligt berørt af julis eklipser, hvis man i sit fødselshoroskop har Sol, Måne eller Ascendant stående i konjunktion med, eller i opposition til, en af disse positioner. Regn med plus/minus 3 grader. 

At begge eklipser falder henover Krebs-Stenbuk-aksen kan i først omgang pege på, at områder som sikkerhed og tryghed kan komme på tale. For videre tolkning må vi ned og kigge på de enkelte eklipser.

 

Solformørkelsen d. 2. juli 2019

Synlighed

Solformørkelsen vil være total, men kan desværre ikke ses fra Danmark. Den totale del af formørkelsen kan ses fra dele af Stillehavet, Chile og Argentina, og i resten af Sydamerika kan delvis solformørkelse ses.  Da formørkelsen er total, regnes dens astrologiske indflydelse for at være stærk. 2

Om Saros- serier

Eklipser løber i såkaldte Saros-serier, bestående af ensartede eklipser, der over mange hundrede år falder med ca. 18 års mellemrum. Den aktuelle solformørkelse tilhører Solar Saros-serie 127, en serie som har løbet siden år 991 og slutter i år 2452. Den aktuelle eklipse befinder sig midt i sidste halvdel af serien, da den er eklipse nr. 58 ud af 82. Totale eklipser befinder sig altid i seriens midte, her er der tale om en serie med en ”bred midte” med mange totale eklipser.

Eklipserne i en series yderpunkter er kun svage formørkelser, som anses for at have en svag astrologisk indflydelse – lige bortset fra den aller første eklipse i serien, som regnes for Saros-seriens såkaldte fødselstidspunkt. Horoskopet for denne første eklipse regnes for tolkningsnæssigt at præge samtlige af seriens eklipser.

 

Fødselshoroskop for Solar Saros-serie 127

 

ecl1

 

 

Denne Saros-serie kaldes af astrologer også for serie 3 North, og Bernadette Brady, som altid inddrager midtpunkterne i tolkningen af disse fødselshoroskoper, tolker dens betydning til at være:

”Nymånen er på Merkur/Pluto midtpunktet og Jupiter er på Venus/Pluto midtpunktet.”

”Dette er en ekstrem (over-excessive) eklipsefamilie. Hovedtemaet er at bringe enten nyheder, der involverer unge mannesker, eller nyheder, der forandrer (transformerer) en situation. Denne informaton kan medføre bekymring, eller den kan foranledige at personen bliver fanatisk/besat (obsessive). Individet ønsker måske at påtage sig store planer eller aktiviteter, hvilket kan være meget positivt, sålænge at personen ikke bliver helt besat, helt mister jordforbindelsen (carried away).” 3

 

Horoskop for Solformørkelsen d. 2.7. 2019

Den overordnede tolkning af den enkelte eklipse afhænger også af, om der er tale om en Sol- eller en Måneformørkelse, og om om formørkelsen falder nær den Nordlige eller den Sydlige Måneknude.

 

Ecl2

 

I juli falder Solformørkelsen (Nymånen) i konjunktion med Den Nordlige Måneknude.  Alle solformørkelser forbindes med afslutning efterfulgt af ny begyndelse, specielt i forhold til egoet.  At den her optræder sammen med den Nordlige Måneknude tolkes som en åbning, en tagen ind, samt en positiv indflyden af energi.

Det peger jo umiddelbart i positiv retning, at man lukker noget bag sig og er villig til at åbne sig for en ny positiv energi. Men Saros-seriens tolkning tydede også på, at man kan komme til enten at bekymre sig, eller man går måske helt over gevind. Selve eklipsehoroskopet kan faktisk også pege på begge dele: Jupiter kvadrat Neptun i Skytte/Fisk kan få en højt op at flyve, men med Saturn stående sammen med den Nordlige Måneknude overfor Sol og Måne, skal man måske nok regne med, at den omsorg  - eller barnlighed - man udviser (Krebsen),  møder regulær voksenmodstand.

En sådan generel tolkning skal derudover– ligesom ved transitter - sammenholdes med hvordan eklipsen aspekterer det personlige horoskop.  F.eks. falder denne solformørkelse i Greta Thunbergs horoskop i opposition til hendes Sol/Chiron konjunktion. Dette vil nok ikke falde lige så positivt ud, som i januar, hvor en solformørkelse faldt i konjunktion med hendes Sol/Chiron. Mere om dette senere.  

Hvem påvirkes mest:

De som har Sol, Måne eller Ascendant i 10 37 grader Krebs eller Stenbuk, plus/minus tre grader,

Aktiveringer af Solformørkelsen

En eklipse siges at blive aktiveret, når især Sol, Mars, Jupiter, Saturn eller Måneknuderne passerer eller går i opposition til eklipsegraden – som jo altid er lig Månens position. Derfor viser denne tabel transiterende planeters aspekter til eklipsehoroskopets Måne.

 

 Ecl3

 

Her ser vi, at selve eklipsen (Sol konj. Måne) falder d. 2.7, og mest interessant er det, at Mars aktiverer eklipsegraden ca. en måned før, nemlig d. 1. 6, samt at Nordlige Måneknude aktiverer eklipsen hele efteråret 2019. Mars regnes altid for at medføre mærkbar handling. og transit fra en Måneknude kan have en  specielt stærk virkning. 4

 

Måneformørkelsen d. 16.  juli 2019

Synlighed

Denne delvise Måneformørkelse vil være synlig i Danmark, samt i virkelig mange andre dele af verden.. I København kan formørkelsen bedst ses omkring kl. 23:30 plus/minus halvanden time.Se i retning mod syd-sydøst. 5

 

Lunar Saros-serie 139

Julis Måneformørkelse tilhører lunar Saros-serie 139, som løber fra år 1658 til år 3065. Denne eklipse er nummer nr. 22 ud af 81., den befinder sig altså ca. midt i første halvdel af serien, og er ikke total, da seriens midte med totale eklipser endnu ikke er påbegyndt.  Da denne eklipse ikke er total, skal man kun forvente en svagere virkning.

 

Ecl4

 

Bernadette Brady  siger om tolkningen af Lunar Saros serie 139:

 

”Mars er på midtpunktet Uranus/Sydlige Måneknude, Uranus er på midtpunktet Jupiter/Saturn, Mars er på midtpunktet Måne/Neptun”

”Pludselige diskussioner/skænderier, intense oplevelser. Et skift i følelsesmæssig stemning, ændrede omstændigheder, ændring af bopæl. Sårbarhed over for eksterne hændelser.” 3

Min note: Bemærk Pluto i tæt konjunktion med Månen – i selve eklipsegraden – som vel står for de ændringer, der omtales.

 

Horoskop for Måneformørkelsen d. 16.7.2019

 

Ecl5

 

Alle Måneformørkelser (Fuldmåner) forbindes med kulmination, se ting i nyt lys, færdiggørelse, samt med Månens normalt tilknyttede områder, såsom hjem, familie, følelser osv. Når den som her optræder sammen med den Sydlige Måneknude, tolkes det som en lukning, samt en afgivelse af energi og ego.

Derudover lægger man især mærke til, at Pluto – ligesom i Saros-seriens fødselshoroskop – indtager en fremtrædende plads, igen i konjunktion med Månen og dermed med selve eklipsegraden. Forandringer på det følelsesmæssige, familiemæssige eller boligmæssige plan må absolut være på tapetet – dog ihukommende, at dette er en svagt virkende eklipse.

 

Hvem påvirkes mest:

De som har Sol, Måne eller Ascendant i 24 04 grader Krebs eller Stenbuk, plus/minus tre grader,

 

Aktiveringer af Måneformørkelsen

 

Ecl5

 

Her ser vi, at selve eklipsen (Sol opp. Måne) falder d. 16.7., og Mars aktiverer igen før selve eklipsedatoen, nemlig d. 22.6. En optakt eller en igangsættende konflikt kunne derfor tænkes at forekomme her. Saturn aktiverer med eksakt aspekt i januar 2020, og Saturn siges at have en afsluttende virkning på en eklipse. Dog vil jeg, især pga. Plutos specielle rolle for denne eklipse, tro, at Plutos aktivering gennem hele 2020 vil  gøre, at de største forandringer nok sker her – som en konsekvens af, hvad der skete i sommeren 2019. Jupiter siges at kunne ekspandere virkningen af en eklipse, og Jupiter aktiverer også i hele 2020. Jupiter og Pluto sammen over eklipsegraden – man tror måske, at det hele er overstået  i januar 2020, men man kan alligevel ikke slippe det – der kan evt. være tale om en slags besættelse.  

 

Greta Thunberg

I min sidste eklipseartikel så jeg på januars Solformørkelse i forhold til den unge klimaaktivist Greta Thunberg. Det interessante var her, at eklipsen faldt i konjunktion med Gretas radix Sol/Chiron konjunktion.

Når en solformørkelse falder i konjunktion med ens radix Sol, kan man regne med fremgang på de områder, der normalt associeres med Solen – f.eks. at ens selvtillid stiger, og man møder anerkendelse.

Nu ligger det i sagens natur, at får man en sådan dejlig Solformørkelse oven i sin Sol, ja så er der altid en risiko for, at der et halvt år efter falder en Solformørkelse i opposition til ens Sol. Den transiterende Sol er nemlig nu nået over til den modsatte Måneknude i Zodiakken, og den solformørkelse, der nu udløses, vil  derfor have en pæn sandsynlighed for at ligge overfor ens radix Sol. (Note 6)

Hvor ens ego og selvtillid altså boostes, med en Solformørkelse over ens Sol, ja, så er der en risiko for det  modsatte, når der falder en Solformørkelse overfor ens sol – man møder modstand, tror ikke så meget på sig selv og møder ikke så megen anerkendelse, for ikke at sige manglende opbakning.  Og disse to fænomener optræder altså ofte med et halvt års mellemrum  - som de gamle ordsprog siger det: ”Træerne vokser ikke ind i himlen”, ”Hovmod står for fald” osv.

 

Ecl6

    Billedtekst: Julis solare eklipse, d. 2.7 i  i 10 37 Krebs, falder lige overfor Gretas Sol/Chiron konjunktion..

 

Nu kan man sige meget om Sol konjunktion Chiron, som der ikke er plads til her, men grundlæggende er konjunktionen ikke styrkende for ens identitetsfølelse, hvorfor man gerne søger denne bekræftet på anden vis. Måske man kan sige, at når en Solformørkelse styrker ens Sol, så lykkes det, og når en Solformørkelse modarbejder ens Sol, så lykkes det mindre godt.

 

Greta og Nobelprisen

Det vil være nærliggende at se de to solformørkelser i 2019 i forbindelse med Gretas indstilling til Nobels fredspris. Den første (for Greta positive) eklipse faldt i januar 2019, og det må netop være deromkring,  at nogle har indstillet hende til at modtage Nobels fredspris, da deadline for indstilling var d. 1.2 2019.

Afgørelsen af hvem der skal modtage prisen sker i oktober 2019. Ser man på skemaet over aktiveringerne af julis (for Greta negative)solformørkelse, ser man, at den Nordlige Måneknude aktiverer i en længere periode henover efteråret 2019. En sådan aktivering fra en Måneknude udgør efter nogles mening en eklipses højdepunkt.  I samme tidsrum transiterer den Sydlige Måneknude henover Gretas Sol og Chiron, og også dette tyder også på  en tid for afgivelse af ego, ikke en hævdelse af ego. Behøver jeg at sige, at jeg ikke forventer, at Greta bliver modtageren af fredsprisen 2019.

 

Greta og København

Men om jeg nu på nogen måde har ret i mine antagelser om, at julis solformørkelse vil påvirke Greta negativt, det kan vi måske få en første ide om, når Greta d. 25.5 skal tale til en klimademonstration i Danmark. Denne artikel er skrevet d. 20.5, så hvad der kom til at ske,var endnu ubekendt for skribenten – men ikke for læserne af bladet. Jeg vil personlig være spændt på, om Mars-aktiveringen d. 1.6 af eklipsen kan få mærkbar virkning for Greta d. 25. maj. Planeten Mars kombineret med generel modstand – kommer der mon moddemonstration, eller andre former for negative aktioner, i forbindelse med klimademonstrationen.  Eller optræder Greta efter nogles mening for hovmodigt eller fanatisk, og bliver agressivt kritiseret for det bagefter.

 

Et kuriosum

Weekendavisen bragte d. 10.5.2019 en artikel om en tysk professor, der sammenligner Greta Thunberg med Kaspar Hauser,  ud fra en tese om at de begge var ventet af deres tid. Dette ”at være ventet af sin tid” lød i mine ører interessant, set i sammenhæng med det måske skæbnebetonede, der kan være i forbindelse med eklipser. Det var derfor oplagt for mig at undersøge, om Kaspar Hauser evt. også havde været under påvirkning af eklipser til sin radix Sol, da han dukkede frem ud ad den mørke skov. Og, jo, det var han – for så vidt, at hans formodede fødselsdata holder. 

Det vil jeg skrive mere om i en senere artikel - her eller på min hjemmeside.

 

Materiale til selvstudie:

På min hjemmeside www.annemettep.dk har jeg lagt en liste over alle solformørkelser siden år 1900. Nu kan du selv efterprøve om hypotesen holder:  hvis en solformørkelse har ramt din Sol, blev du så mere berømt – eller måske bare en smule mere kendt - end du var i forvejen. Og hvis der så, et halvt år efter, optrådte en Solformørkelse overfor din Sol, hvad skete der så. Blev du måske ramt af modvind på cykelstien, nu hvor det ellers lige gik så godt. God fornøjelse.

 

Noter

Note 1: Enkelte regner altid med Solens position som eklipsegrad.

Note 2: https://www.timeanddate.no/formorkelse/sol/2019-juli-2

Note 3: Bernadette Brady: “Predictive Astrology: The Eagle and the Lark”, Samuel Weiser Inc, 1992.

Note 4: Bill Meridian: ”The predictive power of Eclipse Paths”, Cycles Research Publications 2010.

Note 5: https://www.timeanddate.no/formorkelse/maane/2019-juli-16

Note 6: Det omvendte må være lige så sandsynligt, modgang efterfulgt af medgang – men det bemærkes måske mindre.

Note 7: Man kan læse mere om eklipser og Saros-serier på min hjemmeside www.annemettep.dk.  Især artiklen fra juli/aug 2018 handler om Saros.

Artiklen blev bragt i Horoskopbladet Stjernerne, Stenbukkenummeret jan. 2019, som nr. 4 artikel i en nystartet serie om aktuelle eklipser. Vil du fremover læse artiklerne FØR eklipserne forekommer, så følg med i bladet.


Eklipsesæsonen januar 2019

Sidst vi havde formørkelser var i juli/august 2018, hvor vi blev begunstiget med hele tre eklipser, og nu går vi, som altid efter et halvt års tid, igen ind i en eklipsesæson. Denne gang får vi først en Solformørkelse d. 6. januar og dernæst en Måneformørkelse d. 21. januar.

Som i de tidligere artikler i denne artikelserie,  ser vi i denne artikel på eklipsernes mulige påvirkning af de individuelle radix-horoskoper. Med til tolkningen af en eklipse hører at se på ”fødselshoroskopet” for den Saros-serie, eklipsen tilhører, hvilket man kan læse mere om i seriens tidligere artikler.1 

 

Solformørkelsen d. 6. januar 2019

Solformørkelsen d. 6. januar 2019, er partiel og vil være synlig fra det nordøstlige Asien samt det nordlige Stillehav. Opstilles horoskopet for eklipsen, falder Nymånen, og dermed eklipsegraden, i 15 25 Stenbuk. (se horoskop)

 

Saros seriens tema

Solformørkelsen d. 6. januar tilhører solar Saros 122, og den er nr. 58 ud af seriens i alt 70 eklipser. Teorien siger, at horoskopet for en series “fødselseklipse” angiver et gennemgående tema for alle seriens eklipser.

 

SEcl 17040991 S 122

Solar Saros 122 fødselshoroskop

 

Den første eklipse i solar Saros 122 fandt sted d. 17 apr 991, med en Nymåne i 01 47 Tyren.

Bernadette Brady tolker seriens fødselshoroskop ud fra midtpunkterne:

Node=Merkur/Jupiter

Jupiter=Pluto/Node

Merkur=Nymåne/Venus

Neptun=Uranus/Pluto

 

BB får dette til, at alle seriens eklipser har at gøre med usædvanlige grupper, samt individets involvering i disse grupper. F.eks grupper angående healing, kunst eller kærlighed til menneskeheden. Individet vil føle at få hel del ud af at deltage i sådan en gruppe.2

 

Den aktuelle eklipses tema

Solformørkelsen d. 6. januar 2019 er en solar, Sydlig Måneknude eklipse. At den er solar (Nymåne) forbindes med afslutning efterfulgt af ny begyndelse, specielt i forhold til egoet. At eklipsen optræder sammen med den Sydlige Måneknude tolkes som en lukning, samt en afgivelse af energi og ego.

 

SEcl 06012019

 Solformørkelsen, d. 6.januar 2019

 

Nymånen falder i Stenbukken, så man kan derfor forvente, at den gruppedeltagelse Saros-serien indikerer, i en eller anden grad vil handle om grupper, der har mere overordnede ting som samfund, politik eller klima på dagsordenen. Gruppernes holdning vil samtidig være, at ikke alt er samfundets skyld, men at vi også selv har et individuelt ansvar. Det kan f.eks. gå ud på at tænke mindre på egoet og mere på helheden, f.eks. gennem at nedskære vores forbrug.

I horoskopet har vi Chiron stærkt inde, med en stortrigon i vandtegnene til Venus og den Nordlige Måneknude. Dette ligger fint i tråd med BBs opfattelse af, at hele Saros-seriens tema vedrører healing, kunst og kærlighed. Chirons betydning træder specielt frem, fordi Chiron i den aktuelle eklipse falder i tæt konjunktion med Chiron i Saros-seriens fødselshoroskop. Man kan vel sige, at eklipsen d. 6. januar har sammenfald med en af Saros-seriens Chiron-runder.  

Eklipsen kan måske derfor især pege på gruppedeltagelse forbundet med healing – healing af jorden, samfundet og klimaet, nu vi er ved Stenbukkens samfundsmæssige engagement.

 

Hvem påvirkes mest af eklipsen

Da Nymånen, og dermed eklipsegraden, falder i 15 25 Stenbuk, påvirker denne Solformørkelse stærkest de, som i deres radix horoskop har Sol, Måne eller Ascendant stående fra en 12-19 grader i enten Krebsen eller Stenbukken.3

 

Eklipsens fremtidige virkning

Der er delte meninger om, i hvilket tidsrum en eklipse har en virkning, men der synes at være enighed om mindst frem til samme type eklipse i næste eklipsesæson, hvilket generelt vil være ca. et halv år frem. Derudover kan en eklipse i gennemsnitligt 3,5 år (solformørkelser lidt kortere, måneformørkelser lidt længere tid) reaktiveres af transitter til eklipsegraden – især Mars for aktion og Saturn for afslutning.4

I løbet af 2019 passerer transit Saturn eklipsegraden hele tre gange. Det kan derfor være, at man i starten af 2019 tror, at man endeligt har fundet f.eks. sin nye gruppe, men at man må revidere det flere gange i årets løb, før man er tilfreds. Til nytår 2019/2020, når Saturn har været over eklipsegraden alle tre gange, og Saturn ydermere er helt ude af sin retrograd-sløjfe, vil jeg forvente, at eklipsens virkning må være overstået.

Derudover ser det ud til, at sommeren 2019 kan medføre en vis reaktivering af eklipsen, med transitter fra både Sol, Mars og Måneknuder til eklipsegraden.

 

Mere præcist reaktiveres eklipsegraden således:

  • Solen vil i mindre grad aktivere primo hver januar og juli.
  • Mars vil tilskynde til handling primo juni 2019.
  • Måneknuderne aktiverer medio august 2019.
  • Saturn passerer eklipsegraden tre gange i 2019 – feb, aug og okt.

 

En grafisk oversigt over aktiveringer af Solformørkelsen

Når man skal se på aktiveringer af en eklipsegrad, kan man altid bare se på aktiveringer til eklipsehoroskopets Måne. Dette skyldes at både Solformørkelser (Nymåner) og Måneformørkelser (Fuldmåner) siges at falde i Månens grad. For de grafisk orienterede er der her en oversigt over de væsentligste aktiveringer af solformørkelsen d. 6.1.2019.

Reaktivering Solformoerkelse

 

Måneformørkelsen d. 21. jan 2019

Måneformørkelsen d. 21. januar 2019 er total og vil i Danmark være synlig tidligt om morgenen, når Månen er ved at gå ned - ca. kl. 06, plus/minus 2 ½ time. Månen, og dermed eklipsegraden, falder i horoskopet i 0 51 Løve. (se horoskop)

Derudover kan den totale formørkelse observeres fra Nord- og Sydamerika samt de vestlige områder af Europa og Afrika. Centrale og østlige dele af Afrika, Europa og Asien vil kunne se partiel formørkelse.

 

Saros seriens tema

Solformørkelsen d. 21 januar tilhører lunar Saros 134, og er nr. 27 ud af seriens ialt 73 eklipser.

 

LEcl 01041550 S 134

 Lunar Saros 134 fødselshoroskop

 

Den første eklipse i lunar Saros 134 fandt sted d. 1. april 1550, med en fuldmåne over Vædder/Vægt aksen.

Bernadette Brady tolker dette fødselshoroskop med inddragelse af midtpunkterne:

Uranus=Venus/Jupiter

Solen = Venus/Mars

Sydlige Måneknude= Jupiter/Saturn

Og BB får, at temaet for alle eklipser i Saros 134 kan være ”Hurtig opfyldelse af ønsker, trangen til at etablere en forening eller en alliance, samt pludseligt gennembrud og opnåelse af resultater”.

 

Den aktuelle eklipses tema

Måneformørkelsen d. 21. januar 2019 er en lunar, Nordlig Måneknude eklipse. At den er lunar forbindes med kulmination, se ting i nyt lys, færdiggørelse, samt med Månens normalt tilknyttede områder, såsom hjem, familie, følelser osv. At eklipsen optræder sammen med den Nordlige Måneknude tolkes som en åbning, en tagen ind, samt en positiv indflyden af energi.

 

LEcl 21012019

Måneformørkelsen, d. 21. januar 2019

 

Fuldmånen falder over aksen Løve/Vandbærer, så Saros-seriens tema omkring foreninger kan ses gentaget her, hvor aksen spænder mellem individ og gruppe.

Endvidere falder fuldmånen lige ved tegngrænsen, i 0 51 Løve/Vandbærer, så selvom en fuldmåne peger på færdiggørelse og kulmination, er der også her et element af, at der begyndes på noget nyt, eller at noget nyt er i sin vorden.

Merkur konjunktion Sydlige Måneknude i Stenbukken kunne pege på at slippe traditionelle tænkemåder, og vi har dertil et horoskop præget af visioner og ønskedrømme, med Venus konj Jupiter i Skytten, i kvadrat til Neptun i Fiskene.

Kort sagt: slut med alt det traditionelle (Sol og Måne har lige forladt Krebsen og Stenbukken), nu handler det om at slippe kontrollen og kaste sig ud i en vild brainstorm. Men ihukommende Saros-seriens tema, med god udsigt til at opnå resultater.

 

Hvem påvirkes mest af eklipsen

Med eklipsegraden i 0 51 Løven, vil denne Måneformørkelse stærkest påvirke de, som i deres radix horoskop har Sol, Måne eller Ascendant stående en to-tre grader fra tegngrænsen Løve/Vandbærer.  

 

Eklipsens fremtidige virkning

Det mest sandsynlige scenarie for de næste års reaktivering af eklipsen ser ud til at blive:

I juli 2019 aktiveres eklipsegraden af både Sol og Mars, så mon ikke der tages nogle initiativer her. Ellers skal vi frem til april 2020, hvor både Mars og Saturn går i opppositon til eklipsegraden, og Saturn-sløjfen aspekterer et par gange mere i 2020. Om der så sker en mærkbar reaktivering af eklipsen i april 2020, for at virkningen derefter ebber ud, er derfor nok værd at lægge mærke til.

Hvad jeg egentlig tror er mere sandsynligt er, at man allerede nu har mærket eklipsens virkning, altså før selve eklipsedatoen. Den Nordlige Måneknude passerede eklipsegraden d. 30. okt. 2018, og går vi lidt længere tilbage, har en Mars-sløjfe ligget og kørt henover eklipsegraden hele tre gange i sommeren 2018. Mars kan forbindes med handling, og Rahu med opvågning, så muligvis har man allerede taget de første – eller afgørende - skridt i den retning eklipsen indvarsler.

Mere præcist aktiveres eklisegraden således:

  • Solen vil i mindre grad aktivere medio hver januar og juli.
  • Mars vil tilskynde til handling maj, august og september 2018, medio juli 2019 og primo april 2020.
  • Nordlige Måneknude aktiverer ultimo oktober 2018
  • Vi skal frem til 2020 før Saturn aktiverer tre gange i april, juni og december.

 

En grafisk oversigt over aktiveringer af Måneformørkelsen

Her en oversigt over de væsentligste aktiveringer af Måneformørkelsen d. 21.1.2019.

Reaktivering Maaneformoerkelse

 

Mere generelle betragtninger

Da temaerne for hhv. Solformørkelsen d. 6.jan og Måneformørkelsen d. 21. jan på en måde ligger indenfor samme emnekreds - grupper, samfundet, klimaet, healing, nytænkning, foreninger og resultater - kunne man godt få lyst til se eklipserne i januar som et samlet hele. Det vil så ikke være det almindelige, at begge eklipser rammer stærkt ned i samme persons horoskop, men som generel strømning i tiden ligger der måske noget helt nyt og venter på os i forbindelse med. f.eks. opkomsten af nye politiske foreninger eller partier.

I de svenske TV-nyheder så jeg fornylig (i starten af oktober) en beretning om en form for selvstyre eller selvhjælp i visse svenske landdistrikter, og nu jeg tænker over det, lå denne ”nyhed” jo indenfor både eklipsens mulige virkeområde samt mulige tidsrum.. Eklipsernes samlede virkning kunne måske på lignende måde være noget med, at nu slutter vi os sammen og gør tingene selv, for nu er det nødvendigt at handle, og vi kan ikke længere vente på ”systemet”. Spændende at se hvad januar 2019 bringer.

 

Kilder

1: De omtalte tidligere artikler kan også findes på www.annemettep.dk. Især artiklen fra juli/aug 2018 handler om Saros.

2: Bernadette Brady: “Predictive Astrology: The Eagle and the Lark”, Samuel Weiser Inc, 1992.

    BB omtaler Saros-serie 122 som Saros-serie 2 South.

3: Nogle astrologer går op til 5 graders orbis.

4: Celeste Teal, “Eclipses”, Llwellyn Publications, 2006

5: Timeanddate.no/Sol&Måne/Formørkelser

6: Se generelt: https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html

Artiklen blev bragt i Horoskopbladet Stjernerne, i Tyrenummeret maj 2019, som opfølgning på en tidligere artikel om eklipser.

Se også den følgende artikel om eklipserne i juli 2019, her skriver jeg lidt mere om Greta Thunberg. 


Dette er en opfølgning på min eklipseartikel fra Stenbukkenummeret 2018. Umiddelbart ser de unges klimademonstrationer  ud til at  passe temmelig godt med den effekt jeg spåede, at januars eklipser ville få -  men holder denne sammenhæng også for et nærmere eftersyn?

 

Hvad forventede jeg

Om eklipsen d.  6. januar skrev jeg:  ”Eklipsen kan måske derfor især pege på gruppedeltagelse forbundet med healing - healing af jorden, samfundet og klimaet, nu vi er ved Stenbukkens samfundsmæssige engagement

Og om de to januar-eklipsers samlede virkning skrev jeg: ”Eklipsernes samlede virkning kunne måske på lignende måde være noget med, at nu slutter vi os sammen og gør tingene selv, for nu er det nødvendigt at handle, og vi kan ikke længere vente på ”systemet”.[i]

Derfor fandt jeg det selvfølgelig påfaldende, så godt de unges store internationale klimademonstration d. 15. marts 2019 passede ind med denne beskrivelse –  men kunne jeg mon også påvise en mere faktuel astrologisk sammenhæng til især eklipsen d. 6. januar 2019? Er der en sammenhæng, må den jo også kunne påvises, tænkte jeg.

Desværre så jeg ikke lige nogen overbevisende sammenhæng mellem eklipsehoroskopet og demonstrationsdagen. På selve demonstrationsdagen, d. 15. marts  blev eklipsegraden kun aktiveret af transitmånen, og selv om Månen symbolsk forbindes til børn, så er det ligesom ikke nok. Især fordi Månen er så hurtig, at den aktiverer eklipsegraden ca. hver 14. dag, og så er det jo ikke noget specielt.

Men da jeg kom til at kigge på Greta Thunbergs horoskop, den unge svenske pige, som er initiativtager til de unges klimaaktioner, var der til gengæld straks en iøjefaldende sammenhæng . For det første faldt eklipsen d. 6. januar i konjunktion med Gretas radix Sol, og for det andet er Greta født på en Sol-Chiron konjunktion i Stenbukken -  og jeg forbinder netop  eklipsens tema til Chiron og Stenbukken. Nu var der ligesom et spor at gå efter. Greta var måske ”the missing link”?

 

Lidt om Greta Thunberg

Greta blev offentligt kendt, da hun d. 20. august 2018 satte sig foran Rigsdagen i Stockholm og ”skolestrejkede” for klimasagen. Hun var angiveligt træt af, at politikerne ikke tog klimasagen alvorligt nok, så nu ville hun dagligt sidde der og skolestrejke, helt frem til  Rigsdagsvalget d. 9. september. Fænomenet ”klimastrejke” – nemlig det at skolestrejke for klimaet -  begyndte herefter internationalt at brede sig, og i december optrådte Greta på FN’s klimatopmøde i Polen (COP24), hvor hun holdt en kritisk tale overfor verdenslederne og deres klimapolitik.

Ellers er det mest fremtrædende ved Gretas offentligt kendte historie, at hun som 11-årig fik en depressionog holdt op med at tale – hvilket hun så til gengæld gør nu. Mere om det senere.

 

Hvad driver Greta?

Da Greta trådte offentligt frem med sin klimasag,  vakte det specielt opsigt, at en kun 15-årig skolepige kunne stå i front for sådan en sag, og kritikere har også været fremme og mene, at hun måtte være styret af forældre eller andre voksne. Sådan må jeg indrømme, at jeg også selv tænkte til en start, men Gretas horoskop får mine tanker hen på en pige, som sagtens selv kan have en meget stor indre motivation, for at handle som hun gør.

 

Ecl6

 

Gretas fødsesdato er kendt, men ikke klokkeslettet, så vi har kun tegnpositionerne for planeterne at gå efter. Uden klokkeslet er især Månens position altid usikker, men her befinder den sig dog med sikkerhed i Stenbukken.

Allerførst lægger man mærke til samlingen i Stenbukken, bestående af Sol, Måne og Merkur, og hertil kommer Solens tætte konjunktion med Chiron. Det ser jeg som, at Greta  godt selv kan have en stor handlekraft i retning af at optræde som en form for healer (Sol, Chiron), netop på et samfundsmæssigt plan (Stenbukken). 

Greta har også faktorer i sit horoskop, der peger på både mod, selvstændighed og en, muligvis til fanatisme grænsende, evne til at sætte sig op mod dem, der har magten. Her tænker jeg især på planeterne Mars og Venus i Skorpionen, med disses kvadrater til Jupiter og Uranus, og hvor også Pluto involveres med en trigon.  Som et kuriosum kan nævnes, at Jeanne d’Arc [ii] også havde Solen i Stenbukken, med en tæt kvadrat til Chiron i Vægten,  og ligesom Greta havde hun også Jupiter i trigon til Pluto. Verden skal og må reddes, og ingen overmagt er for stor.

Saturns specielle rolle

Bortset fra de kollektive planeter, er Saturn den eneste planet luftelementet, og  Saturn er også den eneste planet i de bevægelige tegn. En såkaldt ”singleton”[iii] i luftelementet, og at det netop er  Saturn, kan pege på, at områder som kommunikation og socialt samvær ikke bare vil køre nemt og gnidningsløst for Greta. En sådan udfordring  kan mødes på flere måder, dels gennem forskellige former for forsvarsmekanismer – benægtelse, undertrykkelse, projektion mv., men den kan også være en motiverende faktor for dygtiggørelse og tagen ansvar på sig, på netop disse områder.[iv] Som en overskrift fra Berlingeren – dateret d. 24.1.2019 - siger det ”Greta var stum, men nu taler hun så højt, at verden er nødt til at lytte”.

Tiden op til nu

At kommunikation vitterlig er en udfordring for Greta vises også af, at hun som 11-årig fik en depression, hvor hun simpelthen holdt op med at tale. Udover den i forvejen eksisterende diagnose på mild autisme (Asbergers syndrom) fik hun nu diagnosen ”selektiv mutisme”.  Dette foregik mens transit Pluto gik hen over hendes Sol/Chiron konjunktion, og transit Uranus samtidig gik i kvadrat til samme. Mht. klima har hun dengang sandsynligvis følt overmagten (Pluto) for stor, og protesten (Uranus) var måske at tie stille. Selv siger hun til avisen The Guardian: ”Jeg blev ved med at tænke på det (klimaforandringer), og jeg spekulerede på, om jeg havde en fremtid. Og jeg holdt det for mig selv, for jeg er ikke en stor snakker, og det var ikke sundt, for jeg blev meget deprimeret og holdt op med at gå i skole.” [v]  Det pågældende interview har overskriften  ”Nogle mennesker kan slippe ting, jeg kan ikke”, og mon ikke vi her lytter til Saturn som singleton i det bevægelige element – nemlig en meget lille grad af fleksibilitet, som igen både kan udgøre et problem og samtidig også kan være en drivkraft.

Omkring nytår 2018/19 var det transit Saturns tur til at passere Gretas Sol/Chiron konjunktion, og det var op til det aspekt at hun tog ansvaret på sig, aktionerede og  og talte ud.  ”Jeg må gøre, hvad jeg kan - det er mit moralske ansvar” sagde hun f.eks, til TV2-nyhederne, den dag hun satte sig foran Rigsdagen.

Gretas Merkur

Fra sommeren 2017 til sommeren 2019 er aspektet p. Sol konj r. Merkur aktivt, og det må også være en medvirkende årsag til, at hun nu har taget ordet.

Gretas retrogradt stationære Merkur er en hel historie for sig, den gik retrograd dagen efter hendes fødsel, og stikord for det ”vendepunkt” i Merkursløjfen er [vi]:  stilstand, eftertænksomhed, tvivl om retning, bindeled mellem fortid og fremtid, samt måske at gå for vidt. ”Jeg overtænker” siger Greta også om sig selv. [vii]Progressivt står progressive Merkur i disse år igen stationært, på vej til bunden af sin sløjfe, og vendingen til direkte sker over en 20-år (2009-29) lang konjunktion med radix Sol, hvor første eksakte konjunktion sker i 2020. Så ja, du læste rigtigt, Greta har pt. både p. Sol konj r. Merkur og også p. Merkur konj. R. Sol. Er der noget at sige til, at hun ikke kan slippe sagen. 

 

Tilbage til eklipserne

En ting er, at Gretas Sol blev eklipset i januar 2019, men det er mindst lige så interessant, at den forudgående solare eklipse, d. 11. august 2018, faldt i 18 41 Løve, i konjunktion med Gretas radix Jupiter. Dette indtraf bare en uge før Greta for første gang satte sig foran Rigsdagen i Stockholm og skolestrejkede.  Virkningen af denne eklipse (dens saros-serie) har Bernadette Brady tolket til at ”ændre personens retning gennem en pludselig kollaps af en eksisterende struktur”. Jeg peger derudover,  i min artikel fra august 2018 [viii], også på muligheden for at gå ud som spirituel fighter,

Når Jupiter i et horoskop eklipses, kan det give personen et skub i retning af øget selvtillid, samt motivere vedkommende til at gå ud og indtage sin plads i verden. [ix] Og det var netop hvad Greta gjorde, hun satte sig foran Rigsdagen,  formodentligt med en fornemmelse af, at ”dette her kan ikke gå galt” – eklipsen aktiverede jo samtidig  hendes  ”hellig kriger”aspekt,  Mars kvadrat Jupiter, samt Løve-Jupiters uforfærdede trigon til Pluto. Vi ved faktisk også, at hendes forældre, uden held, forsøgte at afholde hende fra det.  

Den efterfølgende solare eklipse – d. 6. januar 2019 – ramte, som vi ved, Gretas Sol og fik hende på talerstolen på COP 24. Hun var også præcis Solen på den konference, alle talte om hende – og var imponerede af hende. Tager vi nu min indledende tolkning af eklipsen d. 6. januar for pålydende, så kan man jo næsten få den tanke, at Greta nærmest har fungeret som et talerør for eklipsen? At hun personificerer den? F.eks. hedder det at strejke for klimaet  nu  at ”lave en Greta Thunberg”.  Min radio, her lørdag formiddag d. 16.3., bakker mig netop  op i dette,  da nyhedsoplæseren siger: ”...hun, Greta Thunberg, er blevet billedet på en bevægelse”.

 

Fremtiden

Greta sidder fortsat, her midt i marts, hver fredag foran Rigsdagen og skolestrejker, og det vil hun angiveligt gøre, indtil Sverige opfylder Paris-aftalen - FN’s globale, juridisk bindende klimaaftale.

Men sidder hun der mon længere end året ud? Sådan tænker jeg, fordi Gretas progressive Sol i januar 2020 forlader Stenbukkens tegn og går ind i Vandbærerens tegn. Jeg tror derfor, at Gretas protestform til den tid vil tage en anden form, måske hun ikke længere vil være ”den lille voksne” aktivist, men i stedet blive mere orienteret mod fremtid, fællesskab, videnskab og innovative grønne løsninger. Vandbæreren er et lufttegn, så Greta kunne også få en nemmere adgang til luft-elementet, og derfor ikke i samme grad have behov for at rette sin vrede mod politikerne, som bare taler og taler og ikke handler.  ”Climate leaders don't just talk. They act. Join us!! .” skriver Greta i et opråb på Twitter.

Også selve bevægelsen omkring klimastrejkerne kunne jeg forestille mig ville tage en anden form efter nytåret. Dette baserer jeg på, at jeg i artiklen i Stenbukkenummeret af Stjernerne kom frem til, at virkningen af eklipsen d. 6. januar 2019 måtte forventes at ophøre nogenlunde til den tid. Til gengæld spår jeg bevægelsen en opblomstring hen over sommeren 2019, baseret på at samme eklipse her aktiveres flere gange. [x]

Greta selv topper måske også, hen over sommeren 2019, i rollen som personificeringen af klimaets frelser. Greta er født med  Chiron stående ca. halvanden grad bagefter sin Sol, og progressive Chiron vil overhale radix Sol, med en eksakt konjunktion i juni 2019. Dette aspekt har været 10 år om at at bygge sig op, og det vil være 10 år om at aftage, så vi kan sandsynligvis vente os meget mere af Greta i forbindelse med at redde klimaet, blot måske ikke med hende i samme grad som hovedperson.

Endnu en eklipse vil i sommeren 2019 påvirke Greta, nemlig en solar eklipse, der d.  2.  juli falder i 10 37 Krebs, i meget eksakt i oppositon til Gretas Chiron. Hvordan denne eklipse evt. kan komme til at påvirke Greta og hele klimasagen, vil jeg vente med at udtale mig om, til jeg aligevel skal skrive om sommerens eklipser, det bliver så i Krebsenummeret. Så følg med i næste afsnit....:-) [xi]

 

Kilder:

 

[i]  Eklipseartikel i Stjernernes Stenbukkenummer, december 2018.

[ii] Joan of Arc - Natal Chart, 6 Jan 1412, 16:30, LMT -0:22:44, Domremy la Pucelle France, 48°N27', 005°E41'

[iii] Der er forskellige måder at definere begrebet ”en singleton på”, her holder jeg mig til hverken at medtage kollektive planeter eller akser i beregningen.

[iv] Singletons: Se “The Magic Thread”, Richard Idemon, The Wessex Astrologer, 1996.

[v] https://www.theguardian.com/world/2019/mar/11/greta-thunberg-schoolgirl-climate-change-warrior-some-people-can-let-things-go-i-cant

[vi] Se ”Merkur – roller og forvandlinger”, Louise Kirsebom og Johan Hjelmborg, Klitrose 2000

[vii] Se note 5

[viii] Eklipseartikel i Stjernernes Løvenummer, august 2018.

[ix] Celeste Teal: ”Eclipses”, Llewellyn, 2006

[x] Se evt. mere om eklipsens aktivereringer i Stenbukkeummeret 2018.

[xi] De nævnte eklipseartikler fra Stjernene kan også læses på www.annemettep.dk

Her ses samtlige ny- og fuldmåner i 2019, og dem med gul ring om er samtidigt sol- eller måneformørkelser.

Sort cirkel for nymåne og solformørkelse (s=solar).

Hvid cirkel for fuldmåne og måneformørkelse (l=lunar).

Eklipser 2019 2

Der falder altså 5 eklipser i 2019, og året har to eklipsesæsoner - og tager hul på en tredje.

Første eklipsesæson ligger i januar måned, anden eklipsesæson i juli måned, og tredje eklipsesæson påbegyndes i december - der falder igen en eklipse i januar 2020.

 

Eklipsedatoer i 2019

Her er en liste over eklipserne i 2019.

De enkelte eklipser vil - på forhånd - blive nærmere omtalt i Horoskopbladet Stjernerne.

Men lige nu kan du jo prøve at se lidt på eklipsernes gradtal. Hvis du selv har vigtige faktorer i dit horoskop (f. eks. Sol, Måne eller Ascendant) på eller overfor disse gradtal, så er der god mulighed for, at du personligt vil komme til at mærke eklipsens indflydelse.

Eclipses 2019 zoom

Se billedet i større format her

Eklipserne her er fremfundet med det astrologiske softwareprogram "Solar Fire", som jeg er forhandler af.

Vil du gerne vide lidt mere om, hvordan man anvender eklipsesøgningen i Solar Fire, liggger der under menupunktet "Solar Fire features" en lille vejledning.

Læs mere om Saros og Sarosnumre i min artikel fra august 2018