Artiklen blev bragt i Horoskopbladet Stjernerne, i Tyrenummeret maj 2019, som opfølgning på en tidligere artikel om eklipser.

Se også den følgende artikel om eklipserne i juli 2019, her skriver jeg lidt mere om Greta Thunberg. 


Dette er en opfølgning på min eklipseartikel fra Stenbukkenummeret 2018. Umiddelbart ser de unges klimademonstrationer  ud til at  passe temmelig godt med den effekt jeg spåede, at januars eklipser ville få -  men holder denne sammenhæng også for et nærmere eftersyn?

 

Hvad forventede jeg

Om eklipsen d.  6. januar skrev jeg:  ”Eklipsen kan måske derfor især pege på gruppedeltagelse forbundet med healing - healing af jorden, samfundet og klimaet, nu vi er ved Stenbukkens samfundsmæssige engagement

Og om de to januar-eklipsers samlede virkning skrev jeg: ”Eklipsernes samlede virkning kunne måske på lignende måde være noget med, at nu slutter vi os sammen og gør tingene selv, for nu er det nødvendigt at handle, og vi kan ikke længere vente på ”systemet”.[i]

Derfor fandt jeg det selvfølgelig påfaldende, så godt de unges store internationale klimademonstration d. 15. marts 2019 passede ind med denne beskrivelse –  men kunne jeg mon også påvise en mere faktuel astrologisk sammenhæng til især eklipsen d. 6. januar 2019? Er der en sammenhæng, må den jo også kunne påvises, tænkte jeg.

Desværre så jeg ikke lige nogen overbevisende sammenhæng mellem eklipsehoroskopet og demonstrationsdagen. På selve demonstrationsdagen, d. 15. marts  blev eklipsegraden kun aktiveret af transitmånen, og selv om Månen symbolsk forbindes til børn, så er det ligesom ikke nok. Især fordi Månen er så hurtig, at den aktiverer eklipsegraden ca. hver 14. dag, og så er det jo ikke noget specielt.

Men da jeg kom til at kigge på Greta Thunbergs horoskop, den unge svenske pige, som er initiativtager til de unges klimaaktioner, var der til gengæld straks en iøjefaldende sammenhæng . For det første faldt eklipsen d. 6. januar i konjunktion med Gretas radix Sol, og for det andet er Greta født på en Sol-Chiron konjunktion i Stenbukken -  og jeg forbinder netop  eklipsens tema til Chiron og Stenbukken. Nu var der ligesom et spor at gå efter. Greta var måske ”the missing link”?

 

Lidt om Greta Thunberg

Greta blev offentligt kendt, da hun d. 20. august 2018 satte sig foran Rigsdagen i Stockholm og ”skolestrejkede” for klimasagen. Hun var angiveligt træt af, at politikerne ikke tog klimasagen alvorligt nok, så nu ville hun dagligt sidde der og skolestrejke, helt frem til  Rigsdagsvalget d. 9. september. Fænomenet ”klimastrejke” – nemlig det at skolestrejke for klimaet -  begyndte herefter internationalt at brede sig, og i december optrådte Greta på FN’s klimatopmøde i Polen (COP24), hvor hun holdt en kritisk tale overfor verdenslederne og deres klimapolitik.

Ellers er det mest fremtrædende ved Gretas offentligt kendte historie, at hun som 11-årig fik en depressionog holdt op med at tale – hvilket hun så til gengæld gør nu. Mere om det senere.

 

Hvad driver Greta?

Da Greta trådte offentligt frem med sin klimasag,  vakte det specielt opsigt, at en kun 15-årig skolepige kunne stå i front for sådan en sag, og kritikere har også været fremme og mene, at hun måtte være styret af forældre eller andre voksne. Sådan må jeg indrømme, at jeg også selv tænkte til en start, men Gretas horoskop får mine tanker hen på en pige, som sagtens selv kan have en meget stor indre motivation, for at handle som hun gør.

 

Ecl6

 

Gretas fødsesdato er kendt, men ikke klokkeslettet, så vi har kun tegnpositionerne for planeterne at gå efter. Uden klokkeslet er især Månens position altid usikker, men her befinder den sig dog med sikkerhed i Stenbukken.

Allerførst lægger man mærke til samlingen i Stenbukken, bestående af Sol, Måne og Merkur, og hertil kommer Solens tætte konjunktion med Chiron. Det ser jeg som, at Greta  godt selv kan have en stor handlekraft i retning af at optræde som en form for healer (Sol, Chiron), netop på et samfundsmæssigt plan (Stenbukken). 

Greta har også faktorer i sit horoskop, der peger på både mod, selvstændighed og en, muligvis til fanatisme grænsende, evne til at sætte sig op mod dem, der har magten. Her tænker jeg især på planeterne Mars og Venus i Skorpionen, med disses kvadrater til Jupiter og Uranus, og hvor også Pluto involveres med en trigon.  Som et kuriosum kan nævnes, at Jeanne d’Arc [ii] også havde Solen i Stenbukken, med en tæt kvadrat til Chiron i Vægten,  og ligesom Greta havde hun også Jupiter i trigon til Pluto. Verden skal og må reddes, og ingen overmagt er for stor.

Saturns specielle rolle

Bortset fra de kollektive planeter, er Saturn den eneste planet luftelementet, og  Saturn er også den eneste planet i de bevægelige tegn. En såkaldt ”singleton”[iii] i luftelementet, og at det netop er  Saturn, kan pege på, at områder som kommunikation og socialt samvær ikke bare vil køre nemt og gnidningsløst for Greta. En sådan udfordring  kan mødes på flere måder, dels gennem forskellige former for forsvarsmekanismer – benægtelse, undertrykkelse, projektion mv., men den kan også være en motiverende faktor for dygtiggørelse og tagen ansvar på sig, på netop disse områder.[iv] Som en overskrift fra Berlingeren – dateret d. 24.1.2019 - siger det ”Greta var stum, men nu taler hun så højt, at verden er nødt til at lytte”.

Tiden op til nu

At kommunikation vitterlig er en udfordring for Greta vises også af, at hun som 11-årig fik en depression, hvor hun simpelthen holdt op med at tale. Udover den i forvejen eksisterende diagnose på mild autisme (Asbergers syndrom) fik hun nu diagnosen ”selektiv mutisme”.  Dette foregik mens transit Pluto gik hen over hendes Sol/Chiron konjunktion, og transit Uranus samtidig gik i kvadrat til samme. Mht. klima har hun dengang sandsynligvis følt overmagten (Pluto) for stor, og protesten (Uranus) var måske at tie stille. Selv siger hun til avisen The Guardian: ”Jeg blev ved med at tænke på det (klimaforandringer), og jeg spekulerede på, om jeg havde en fremtid. Og jeg holdt det for mig selv, for jeg er ikke en stor snakker, og det var ikke sundt, for jeg blev meget deprimeret og holdt op med at gå i skole.” [v]  Det pågældende interview har overskriften  ”Nogle mennesker kan slippe ting, jeg kan ikke”, og mon ikke vi her lytter til Saturn som singleton i det bevægelige element – nemlig en meget lille grad af fleksibilitet, som igen både kan udgøre et problem og samtidig også kan være en drivkraft.

Omkring nytår 2018/19 var det transit Saturns tur til at passere Gretas Sol/Chiron konjunktion, og det var op til det aspekt at hun tog ansvaret på sig, aktionerede og  og talte ud.  ”Jeg må gøre, hvad jeg kan - det er mit moralske ansvar” sagde hun f.eks, til TV2-nyhederne, den dag hun satte sig foran Rigsdagen.

Gretas Merkur

Fra sommeren 2017 til sommeren 2019 er aspektet p. Sol konj r. Merkur aktivt, og det må også være en medvirkende årsag til, at hun nu har taget ordet.

Gretas retrogradt stationære Merkur er en hel historie for sig, den gik retrograd dagen efter hendes fødsel, og stikord for det ”vendepunkt” i Merkursløjfen er [vi]:  stilstand, eftertænksomhed, tvivl om retning, bindeled mellem fortid og fremtid, samt måske at gå for vidt. ”Jeg overtænker” siger Greta også om sig selv. [vii]Progressivt står progressive Merkur i disse år igen stationært, på vej til bunden af sin sløjfe, og vendingen til direkte sker over en 20-år (2009-29) lang konjunktion med radix Sol, hvor første eksakte konjunktion sker i 2020. Så ja, du læste rigtigt, Greta har pt. både p. Sol konj r. Merkur og også p. Merkur konj. R. Sol. Er der noget at sige til, at hun ikke kan slippe sagen. 

 

Tilbage til eklipserne

En ting er, at Gretas Sol blev eklipset i januar 2019, men det er mindst lige så interessant, at den forudgående solare eklipse, d. 11. august 2018, faldt i 18 41 Løve, i konjunktion med Gretas radix Jupiter. Dette indtraf bare en uge før Greta for første gang satte sig foran Rigsdagen i Stockholm og skolestrejkede.  Virkningen af denne eklipse (dens saros-serie) har Bernadette Brady tolket til at ”ændre personens retning gennem en pludselig kollaps af en eksisterende struktur”. Jeg peger derudover,  i min artikel fra august 2018 [viii], også på muligheden for at gå ud som spirituel fighter,

Når Jupiter i et horoskop eklipses, kan det give personen et skub i retning af øget selvtillid, samt motivere vedkommende til at gå ud og indtage sin plads i verden. [ix] Og det var netop hvad Greta gjorde, hun satte sig foran Rigsdagen,  formodentligt med en fornemmelse af, at ”dette her kan ikke gå galt” – eklipsen aktiverede jo samtidig  hendes  ”hellig kriger”aspekt,  Mars kvadrat Jupiter, samt Løve-Jupiters uforfærdede trigon til Pluto. Vi ved faktisk også, at hendes forældre, uden held, forsøgte at afholde hende fra det.  

Den efterfølgende solare eklipse – d. 6. januar 2019 – ramte, som vi ved, Gretas Sol og fik hende på talerstolen på COP 24. Hun var også præcis Solen på den konference, alle talte om hende – og var imponerede af hende. Tager vi nu min indledende tolkning af eklipsen d. 6. januar for pålydende, så kan man jo næsten få den tanke, at Greta nærmest har fungeret som et talerør for eklipsen? At hun personificerer den? F.eks. hedder det at strejke for klimaet  nu  at ”lave en Greta Thunberg”.  Min radio, her lørdag formiddag d. 16.3., bakker mig netop  op i dette,  da nyhedsoplæseren siger: ”...hun, Greta Thunberg, er blevet billedet på en bevægelse”.

 

Fremtiden

Greta sidder fortsat, her midt i marts, hver fredag foran Rigsdagen og skolestrejker, og det vil hun angiveligt gøre, indtil Sverige opfylder Paris-aftalen - FN’s globale, juridisk bindende klimaaftale.

Men sidder hun der mon længere end året ud? Sådan tænker jeg, fordi Gretas progressive Sol i januar 2020 forlader Stenbukkens tegn og går ind i Vandbærerens tegn. Jeg tror derfor, at Gretas protestform til den tid vil tage en anden form, måske hun ikke længere vil være ”den lille voksne” aktivist, men i stedet blive mere orienteret mod fremtid, fællesskab, videnskab og innovative grønne løsninger. Vandbæreren er et lufttegn, så Greta kunne også få en nemmere adgang til luft-elementet, og derfor ikke i samme grad have behov for at rette sin vrede mod politikerne, som bare taler og taler og ikke handler.  ”Climate leaders don't just talk. They act. Join us!! .” skriver Greta i et opråb på Twitter.

Også selve bevægelsen omkring klimastrejkerne kunne jeg forestille mig ville tage en anden form efter nytåret. Dette baserer jeg på, at jeg i artiklen i Stenbukkenummeret af Stjernerne kom frem til, at virkningen af eklipsen d. 6. januar 2019 måtte forventes at ophøre nogenlunde til den tid. Til gengæld spår jeg bevægelsen en opblomstring hen over sommeren 2019, baseret på at samme eklipse her aktiveres flere gange. [x]

Greta selv topper måske også, hen over sommeren 2019, i rollen som personificeringen af klimaets frelser. Greta er født med  Chiron stående ca. halvanden grad bagefter sin Sol, og progressive Chiron vil overhale radix Sol, med en eksakt konjunktion i juni 2019. Dette aspekt har været 10 år om at at bygge sig op, og det vil være 10 år om at aftage, så vi kan sandsynligvis vente os meget mere af Greta i forbindelse med at redde klimaet, blot måske ikke med hende i samme grad som hovedperson.

Endnu en eklipse vil i sommeren 2019 påvirke Greta, nemlig en solar eklipse, der d.  2.  juli falder i 10 37 Krebs, i meget eksakt i oppositon til Gretas Chiron. Hvordan denne eklipse evt. kan komme til at påvirke Greta og hele klimasagen, vil jeg vente med at udtale mig om, til jeg aligevel skal skrive om sommerens eklipser, det bliver så i Krebsenummeret. Så følg med i næste afsnit....:-) [xi]

 

Kilder:

 

[i]  Eklipseartikel i Stjernernes Stenbukkenummer, december 2018.

[ii] Joan of Arc - Natal Chart, 6 Jan 1412, 16:30, LMT -0:22:44, Domremy la Pucelle France, 48°N27', 005°E41'

[iii] Der er forskellige måder at definere begrebet ”en singleton på”, her holder jeg mig til hverken at medtage kollektive planeter eller akser i beregningen.

[iv] Singletons: Se “The Magic Thread”, Richard Idemon, The Wessex Astrologer, 1996.

[v] https://www.theguardian.com/world/2019/mar/11/greta-thunberg-schoolgirl-climate-change-warrior-some-people-can-let-things-go-i-cant

[vi] Se ”Merkur – roller og forvandlinger”, Louise Kirsebom og Johan Hjelmborg, Klitrose 2000

[vii] Se note 5

[viii] Eklipseartikel i Stjernernes Løvenummer, august 2018.

[ix] Celeste Teal: ”Eclipses”, Llewellyn, 2006

[x] Se evt. mere om eklipsens aktivereringer i Stenbukkeummeret 2018.

[xi] De nævnte eklipseartikler fra Stjernene kan også læses på www.annemettep.dk