daen

 ANNEMETTES ASTROLOGI

Året 2018

På denne side finder du lidt forskelligt, der kan bidrage til at give en oversigt over planetbevægelserne i året 2018.


Fra Solen og ud

Her ses planetbevægelser for Solen og videre ud, for hele 2018. Dvs, at Månen ikke er med, for så ville grafen blive helt overtegnet og ulæselig.

 

SunOut2018

Se grafen i større format her

 

Dyrekredsens tegn ses ude til venstre, dvs. de er ikke i sig selv angivet med symboler, men de første 30 grader er Vædderen, de næste 30 grader er Tyren osv.  Ude til venstre er der tegnsymbol for i hvilket tegn en planet befinder sig d. 1. januar - f.eks. Uranus i Vædderen. Og ellers betyder prikkerne, at planeten skifter tegn.

Retrogradbevægelse, hvor planeterne set fra jorden tilsyneladende går baglæns, ses her ved at planetkurven bevæger sig opad. F.eks. er Merkur retrograd fra ca. 2/3 inde i marts og frem til ca. midt i april.

De nøjagtige datoer for mange af begivenhederne kan foreløbig læses her på den engelske astrolog Lea Whitehorse's side.

Jeg vil senere lægge egne lister ud med flere data.

 

Solen og Merkur

SoMe2018

Se grafen i større format her

 

Denne graf viser, hvordan Solen og Merkur bevæger sig i forhold til hinanden i 2018. Merkur er retrograd ca. tre gange om året, og Merkurs retrograde perioder er ofte omtalt som perioder, hvor der er besvær med kommunikation og transport.

For et videre studie af den tolkningsmæssige side af Merkurs krydsen frem og tilbage over Solens linie, skal man læse bogen "Merkur - roller og forvandlinger" af Johan Hjelmborg og Louise Kirsebom. Ligeledes kan det anbefales at følge med i Tina H. Carlsens glimrende artikler i Horoskopbladet Stjernene, hvor hun gennemgår de aktuelle Merkur-sløjfer.

Også til dette kan den engelske astrolog Lea Whitehorse's side klart anbefales, fordi hun lister, hvornår planeterne (her Merkur) går ind og ud af deres sløjfer (shadow zone). De data ser man ellers ikke ofte.

 

Hvad er en planetsløjfe

Dette billede forklarer forhåbentlig, hvad der menes med en sløjfe. Her er Merkurs sløjfe henover juli-august-september 2018 (se evt. forrige billede) forstørret op og forklaret.

Merkursloejfe4

 Se grafen i større format her

 

Datoer for alle planetcykler 2018-2019-2020

Alle planeterne (dvs. ikke Solen og Månen) har retrogradperioder og dermed også sløjfer. På Cafe Astrology's hjemmeside kan du finde en glimrende oversigt med datoer for samtlige planetsløjfer i årene 2018-2019-2020.  

 

Custom Code Before After Before Custom CSS Custom Javascript