da DA en EN

 ANNEMETTES ASTROLOGI

Året 2020

På denne side finder du lidt forskelligt, der kan bidrage til at give en oversigt over planetbevægelserne i året 2020.


"De store konjunktioner"

Året 2020 omtales allerede nu, ved indgangen til 2019, som et bemærkelsesværdigt år pga. "de store konjunktioner" mellem Jupiter, Saturn og Pluto.

For lige sådan at kunne følge med i hvad der tales om, vil jeg her lægge lidt data på disse konjunktioner.

Graf JuSaPl 2020

Se grafen i større format her

 

 

G conjunct 2020

De "store konjunktioner" i 2020

 

 

Saturn-Pluto konjunktioner år 1900-2100

 

SaturnPluto

 

Ja, her kommer jo så nok mere.....

 

Her - 17.12.2019 - er så en kalender over de vigtigste begivenheder i den astrologiske kalender for året 2020.

Year Calendar

Kommentarer til denne er på vej.

Custom Code Before After Before Custom CSS Custom Javascript