ANNEMETTES ASTROLOGI

5, 6 eller 7 eklipser på et år, hvor usædvanligt er det?

Året 2020 blev af astrologer af flere grunde udnævnt til at være specielt år. Vi havde flere store vigtige planetkonjunktioner i 2020 - Saturn-Pluto, Jupiter-Pluto og Jupiter-Saturn - men man kunne også læse rundt omkring, at året nærmest var et "skæbneår", fordi der optrådte hele 6 eklipser i modsætning til de normalt 4 årlige eklipser.

Det var jo en undersøgelse værd, for hvor sjældent er det egentlig, at der på et kalenderår optræder 6 eklipser?

 

En lille statistik

Herunder har jeg lavet en lille statistik, hvor jeg optæller antallet af eklipser pr. år for årene 2000-2030 incl.

Bemærk at år 2000 er nederst i tabellrækkerne og år 2030 er øverst.  

Antal eklipser pr. år v.3

 

Her kan man hurtigt se, at verden ikke er gået under, hver gang der har optrådt 6 eklipser på et kalenderår. Udover år 2020 skete det nemlig også i årene 2000, 2009 og 2011, og vi er her så vidt vides endnu - her i nytåret 2020/2021 i hvert fald.

I tabellen er der også en hel del år, hvor der optræder 5 eklipser, så ja, det normale er 4 eklipser, men der er sådan set mange år, der på den måde ikke er "normale". Nu er det også lidt af et sjus, om en eklipsesæson falder indenfor et kalenderår, eller om den falder hen over et nytår, så optælling af eklipser på kalenderår er måske ikke ret meningsfuldt i det hele taget.

 

Om Bill Meridian

Bill Meridian har i sin bog "Planetary Economic Forecasting" lavet en lille optælling af årstal, hvor der faldt usædvanligt mange eklipser. Han kommer frem til at årene 1805, 1812, 1819, 1823, 1824, 1830, 1841, 1848, 1870, 1880, 1917, 1935, 1946, 1965, 1982, 2000, 2009, 2011 og 2013 på den måde har været specielle (bogen er fra 2008). Han konkluderer, at et stort antal eklipser på et kalenderår har en tendens til at "disrupte" den eksisterende økonomiske orden.  

Set på denne baggrund (Bill Meridians data), har årene fra år 2000 og frem allerede indeholdt det samme antal år med 6-7 eklipser, som der forekom hele det forrige århundrede. (senere tilføjelse: dette er ikke rigtigt, da BM kun nævner eksempler). Så ja, det er måske af den grund en speciel "disruptiv" tid vi befinder os i  - det må vi se på senere. Næste gang vi kommer op på 6 eklipser er i 2029, og årene 2027 og 2028 indeholder hver 5 eklipser. Dvs. at fra nu af og frem til år 2027 vil vi køre med kun 4 eklipser pr. kalenderår, så lige nu kan vi - mht. denne teori - åbenbart tage det roligt og nyde nytåret:-)   

Godt nytår:-)

 


 3.1.2021: Og her følger mere optælling af eklipser, nemlig for årene 1900-1999 incl.

 

Antal eklipser pr. år 1900 1999

 

Og for overskuelighedens skyld kommer her en opsummering af fordelingen af antal eklipser pr. år for ovenstående tabel:

 

Opsum 1900 1999 3

 

Nu kan man selv prøve at se, om man kan får det til at passe med, at årene med 6-7 eklipser skulle være mere økonomisk "disruptive" end andre år. Hvor er 1929 f.eks?

Tager vi årene med 5 eklipser med, skulle ca. en tredjedel af årene være økonomisk "disruptive", så det har nok ikke noget på sig.

 

Foreløbig "konklusion"

Jeg for min del er ikke ganske overbevist. Bill Meridian skriver kun en enkelt side om emnet i den føromtalte bog, og han siger ikke, at årene med de mange eklipser er kritiske, han siger, at den eksisterende økonomiske trend vender. De årstal han nævner i sin bog er kun eksempler, det er derfor at jeg i min optælling får flere år med mange eklipser, end han nævner. 

Bill Meridian nævner i sin bog (for det 20. århundrede) følgende hændelser:

1917 - 7 eklipser: World War 1 (WW1) boom begynder at gå nedad.

1935: 7 eklipser, midt i Den Store Depression, ingen effekt.

1946: 6 eklipser: Omstilling efter WW2 tager af.

1965: 6 eklipser: Vietnam krig boom accelererer. *

1982: 7 eklipser: Reagan Boom begynder. 

 

Dvs. at han - for det 20. århundredes vedkommende  - nævner 5 ud af 13 mulige årstal, som havde 6 eller 7 eklipser. Han finder muligvis mere guf i for det 19. århundredes vedkommende, hvor han har listet flere hændelser, den statistik må jeg se på senere. Han siger også kun, at der er en "tendens", det er jo et vidt begreb, og betyder slet ikke heller, at der skal kunne findes noget på alle årstal. Der er så absolut stof til mere forskning her.

 

* BM får 6 eklipser i 1965, det gør jeg ikke, jeg får kun 4 eklipser i 1965, men jeg får 6 eklipser i 1964. Mine data er udtrukket fra Solar Fire, og NASAs eklipse katalog er enig med SF her, så der er måske tale om en trykfejl i BMs bog - 1965 skulle have været 1964, gætter jeg på..