ANNEMETTES ASTROLOGI

Om sammenhængen mellem Saros-cyklus og Metons-cyklus.

Når man taler om eklipser (sol- og måneformørkelser), er der mange mønstre i den måde, de falder på. De mest omtalte er Saros-cyklen, med en rytme på 18 år og 11,3 dage, samt Metons cyklus med en rytme på 19 år. Men hvad er forskellen egentlig, og er der nogen form for sammenhæng i disse cykler? 

 

Et grafisk overblik over forskellen på eklipsernes hhv. Metons cyklus og Saros cyklus. 

Udklip til web

 Janus software

Denne graf viser, hvordan eklipser altid falder langs Måneknudernes baner. S er de solare eklipser (solformørkelser), og L er de lunare eklipser (Måneformørkelser). 

I midten, der hvor den blå og den røde linie krydser hinanden, har vi den solare eklipse d. 14.12.2020. (som er aktuel nu i skrivende stund). 

Denne eklipse er både medlem af en Saros-serie (solar saros 142) og en Metons-cyklus.

Eklipsen er solar og falder på den sydlige Måneknudes bane, og de omtalte cykliske mønstre (Meton og Saros) handler i dette tilfælde derfor kun om de solare eklipser, der falder på den sydlige Måneknudes bane(r). (bare se bort fra resten).

 

Meton 

Metons cyklus- som jeg har markeret med blå farve - udmærker sig ved, at eklipserne falder næsten helt det samme sted i Zodiakken. Derfor kan man i grafen tegne en vandret linie ind og fange de eklipser, der hører til denne Meton-cyklus. Her kan vi se, at eklipsen d. 14.12.2020 er forbundet via Metons cyklus tilbage til eklipsen d. 14.12.2001 og fremad til eklipsen d. 15.12.2039. 

Dette mønster bliver ikke ved i en evighed, da der i hver cyklus kun falder en 4-5- eklipser indenfor samme grad.(se næste illustration).

 

Saros 

Eklipserne i en Saros cyklus (serie) - som jeg har markeret med rød farve - udmærker sig ved hver gang at falde en ca. 10 grader længere fremme i Zodiakken. Derfor bliver den røde linie skråt fremadskridende.

Eklipsen d. 14.12.2020 er via den røde linie forbundet tilbage til eklipsen d. 4.12.2002 og fremad til eklipsen d. 26.12.2038. Alle tre eklipser er medlem af solar saros 142. 

Dette mønster varer i mange flere år, en saros serie varer typisk i en 12-1300 år og indeholder omkring 70 eklipser.

 

 

Den aktuelle Meton cyklus dec 2020 

Meton antal web

Herover ses at den aktuelle Meton cyklus er på fire solare eklipser (de røde cirkler). Både før og efter disse optræder der lunare eklipser i mønsteret "hveranden gang på den blå linie", og så er kæden brudt.

 

 

Meton aktuel liste

Datoer for eklipserne i den aktuelle Meton-cyklus. (de røde cirkler i grafen). Man ser, at der er 19 år imellem eklipserne. Bemærk at listen er sorteret på position, ikke på dato.

Bemærk hvordan Saros-numrene stiger regelmæssigt, både den ene og den anden type numre. (Læs evt. mere om de forskellige typer saros-numre i denne eklipse-artikel)

 

 

Efterord 

(Mere følger nok senere, dette var bare et lille overblik.)

Her er et sjovt sted, hvis man selv vil studere eklipse-cykler: A Catalogue of Eclipse Cycles (uu.nl)

Her kan du se, hvad jeg selv brugte dette ovenstående eklipsekatalog til, da jeg i 2017 påbegyndte mine skriverier om eklipser.: Et eklipsefund

 

 

Side opdateret d. 8.12.2020

Kort indledning tilføjet d. 9.1.2021