ANNEMETTES ASTROLOGI

Om fiksstjerner og konstellationer. Litteraturhenvisninger. 

Stjernebilleder og Ekliptika

Om Fiksstjerner og konstellationer. Denne side er egentlig mest beregnet som en opslagsside til mig selv, men den må da også meget gerne bruges af andre.

Når man går i gang med fiksstjernerne og astrologien, har man hele tiden brug for at se hvor konstellationerne (astronomiens stjernebilleder) ligger i forhold til hinanden, og dertil er nedenstående kort over stjernebillederne ret genialt.

Den brune stiplede linie henover billedet viser Ekliptika, som svarer til Solens bane(plan) set fra Jorden. Alle de 12 stjernebilleder (de grå), som har navn som astrologiens stjernetegn (men ikke er det samme) befinder sig på Ekliptika. Det samme gør stjernebilledet Orphiuchus (Slangebæreren), som også er det stjernebillede, der af og til fejlagtigt kaldes "det trettende" stjernetegn. Der er imidlertid ingen stjernetegn på det her billede, kun stjernebilleder. Forholdet mellem stjernetegn og stjernebilleder vises på en horoskopcirkel længere nede på siden.

 

Constellations ecliptic equirectangular plot.svg 640x

 By Cmglee, Timwi, NASA - Own work, http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003500/a003572, Public Domain,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27881844

 

Stjernetegn og stjernebilleder

På horoskopcirklerne herunder vises tv. hvordan stjernebillederne i den yderste cirkel i dag ikke helt svarer til astrologiens stjernetegn i den inderste cirkel. Faktisk er der omkring et helt tegns skævhed efterhånden. Grunden til den opståede forskel er, er at stjernetegnene med tiden forskubber sig (grundet præcessionen= Jordens drejning om egen akse), mens stjernebillederne næsten ikke rykker sig. Man kan især bemærke det hvide stjernebillede i yderste cirkel, dette svarer til det ovenfor nævnte stjernebillede Slangebæreren, som af gode grunde ikke har et symbol indbygget i astrologiprogrammerne..

Til højre har jeg - for at undgå misforståelser - vist forskellen på den vestlige Zodiak (inderst) og den indiske Zodiak (yderst). Som man kan se, er der stor overensstemmelse mellem den indiske (vediske) Zodiak og stjernebillederne fra det første billede, men disse svarer altså heller ikke helt til hinanden. Stjernetegn - bårde vestlige og indiske - er på hver 30 grader, mens stjernebillederne (de astronomiske konstellationer) er af varierende størrelse. Den indiske Zodiak kaldes også den vediske Zodiak eller den sideriske Zodiak, og den tager udgangspunkt i stjernerne, hvor den vestlige Zodiak tager udgangspunkt i årstiderne.. 

 

tropconstsnip   

tropvedisksnip

Tropisk Zodiak og Konstellationer Tropisk Zodiak og Vedisk Zodiak
= Vestlige Stjernetegn og Stjernebilleder = Vestlige og Indiske Stjernetegn

 

 

Konstellationer og fiksstjerner - opslag

Når man arbejder med fiksstjerner, vil man gerne vide, hvilken konstellation en fiksstjerne befinder sig i. En fiksstjernes mytologi er nemlig en del af hele konstellationens mytologi, så skal man tolke, vil man gerne kende hele konstellationens historie..

 

En måde at finde vejen gennem dette er, først at søge på fiksstjernens navn i dette katalog, så får man oplyst konstellationens navn.

https://web.archive.org/web/20080926185552/http://www.purplehell.com/riddletools/stars.htm

 

Og dernæst kan man slå konstellationens navn op i dette katalog, som er en meget udførlig beskrivelse af fakta og mytologi.

Richard Hincley Allen: "Star Names -Their Lore and Meaning":

https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Topics/astronomy/_Texts/secondary/ALLSTA/home.html

 

Stjernekort over de enkelte konstellationer kan findes her.

The Constellations | IAU

 

525px thumbnail

Uranias mirror: 32 skønne astronomiske stjernekort (over konstellationer) fra 1824

Urania's Mirror - Wikipedia

 

Og her har vi en astrolog, der tolker konstellationer og fiksstjerner.

Fixed Stars and Constellations – Astrology King

 

Og endnu et katalog for astrologer - samler op fra mange kilder:

https://www.constellationsofwords.com/list-of-constellations/

 

Myter - opslag

Et sted at slå op efter sammenhængen mellem konstellationer og græske myter.

https://www.greekmythology.com/Myths/Planets/Constellations

 

Græske og romerske myter - generelt.

https://www.greekmythology.com/Myths/The_Myths/the_myths.html

https://www.greekmythology.com/Myths/Roman/roman.html

 

Litteratur og software

 

Man kan også anskaffe sig bøger, som giver en meget kortere tolkning af fiksstjernerne, og man kan også anskaffe sig software, som forærer en en hel del.

Her det jeg personligt kender til:

 

Bøger

 

Claudius Ptolemy: "Tetrabiblos", Book I, Chapter 9 - "On the Power of the Fixed Stars", Loeb Classical Library 1940

Richard Hincley Allen: "Star Names -Their Lore and Meaning": LSC Communications 1963 (opr. 1899) (se on-line link til bogen ovenfor)

Vivian Robson: “The Fixed Stars & Constellations in Astrology”. Astrology Classics, 2005 (opr. 1923)

Ebertin-Hoffmann: "Fixed Stars and their Interpretation", Ebertin Verlag, 1971

David H. Levy, ”Gyldendals store Stjernehåndbog”. Gyldendal, 1994

Bernadette Brady***: “Bernadette Bradys Book of Fixed Stars”. Samuel Weiser, Inc. 1998

Sigvard Mahler Dam: ”Rejsende i Fixstjerner”. Zosma, 2002 (indeholder dansk oversættelse af, hvad Ptolemæus skriver om fiksstjerner i "Tetrabiblos")

Oscar Hofman: “Fixed Stars in the Chart”. The Wessex Astrologer, 2019

 

 

Software:

"Starlight" v. Bernadette Brady*** - specifikt fiksstjerneprogram. https://zyntara.com/

"Janus" - stort astrologiprogram bl.a. med fiksstjerner. https://www.astrology-house.com/

"Solar Fire" - stort astrologiprogram bl.a. med fiksstjerner. https://alabe.com/solargold.html

"Stellarium" - freeware, himmel-observationsprogram ell. planetarium. https://stellarium.org/

 

***OBS: Bernadette Bradys metode afviger fra de andres, idet hun prioriterer de på himlen synlige fiksstjerner. Andre går efter fiksstjerner projiceret ned på Ekliptika.

 


Opdateringer: Ptolemy's "Tetrabiblos" tilføjet d.7.11.2021

Ebertin-Hoffmann "Fixed Stars and their Interpretation" tilføjet 19.11.2021

Websitet constellationsofwords.com tilføjet d. 24.3.2022