ANNEMETTES ASTROLOGI

Månen er i april 2020 gået ind i en ny 9-års OOB-periode. Hvad vil det mon sige.... 

Læs også om Månens Standstill - et fænomen der vil optræde i 2025.

Artiklen er under løbende udvikling, logning af tilføjelser findes nederst på siden.

 

  1. Hvad betyder Out of Bounds

  2. Hvordan læses et Boehrer-Diagram

  3. Månens deklination astronomisk set

  4. Månens OOB-cyklus 

  5. Månens "Standstill" perioder

  6. Hvor sjældent er et horoskop med en OOB måne? 

 

Hvad betyder Out of Bounds

Hvis du ikke er bekendt med hvad det betyder, at en planet er OOB, anbefales du først at læse min artikel om OOB - Out of Bounds. Her er der også link til diverse artikler. om emnet. Men jeg gentager lige indledningen her, så er du måske bare helt med. 

At en planet er OOB (Out of Bounds) vil sige, at dens vinkel til "den himmelske ækvator" overstiger Solens mulige vinkel til samme. Astrologer definerer som regel OOB til at betyde, at denne vinkel, som også kaldes "deklinationen", overstiger 23 grader og 27 minutter (plus eller minus). Når jeg siger det sådan, skyldes det, at der faktisk er lidt diskussion omkring, hvordan astrologer lige er kommet frem til det tal, men det vigtige er, at denne deklination definerer grænserne for Solens bane. Astrologisk tolkes en OOB planet noget i retning af, at man på planetens område er grænsebrydende, eksentrisk og tænker "ud af boksen". Nok fordi at planeten jo netop går udenfor de normale grænser.

 

Månens deklination astronomisk set

 

Lunar orbit

Kilde: Wikipedia.org

Måneknuderne (N1 og N2) befinder sig der, hvor Månens bane skærer Solens bane=Ekliptika. De 18.6 år udgør Måneknudernes cyklus=tid om at komme banen rundt. Der hvor Månens bane skærer Ekliptika, går Månen højere eller lavere i deklinationsgrader end Solens bane, hvilket er det samme som, at den går OOB. 

 

Hvordan læses et Boehrer-diagram

Her ses et såkaldt Boehrer-diagram, som bruges til grafisk at viser declinationerne for et horoskop - her for tidspunktet 30.05.2020, kl. 06:20:55, Kbh., Danmark. Diagrammet er opkaldt efter KT Boehrer, kvinden som opfandt diagrammet (https://www.astro.com/astro-databank/Boehrer,_Katherine_%22Kt%22)

Diagrammets stiplede kurver kan læses som, at man følger Solens bane gennem Zodiak-tegnene. Start med Vædderen ude til venstre, gå opad til Krebsen, dernæst ned igen til Vægten. Nu går man ned under den røde line, og på samme måde tilbage gennem de resterende tegn, fra Vægten, via Stenbukken, til Vædderen.

MC skal f.eks. derfor læses som, at den står i 13 grader Vandbærer.

 

Den røde linie er Ækvator, her står planeterne, når de har 0 grader declination. I et horoskop svarer det til 0 grader Vædder og 0 grader Vægt.

Den blå linie er den nordlige OOB-grænse. Solen når sin højeste nordlige declination ved indgangen til Krebsens tegn, hvor den p.t. har en declination på +23 26 graders declination. Kommer andre planeters declination ud over denne grænse, er de OOB (Out of Bounds, nemlig uden for grænserne). (På ill. er Merkur og Venus gået OOB).

De grønne linie er den sydlige OOB-grænse. Solen når sin højeste sydlige declination ved indgangen til Stenbukkens tegn, hvor den p.t. har en declination på -23 26 graders declination.

Boehrer Diagram 30052020062055 

Graph: Planetdance software

 

 Boehrer eks i SF

Her samme horoskop vist som et almindeligt horoskop.

 

 

Nu forstår du bedre det næste diagram, som er bygget over samme princip som et Boehrer-diagram.

 

 

Graf for Månens OOB i årene 1996-2036

 Her i denne declinationsgraf har jeg kun medtaget Månen og Måneknuderne. Grafen viser at:

  1. Månen har en 9-års rytme (9,3) med hensyn til at gå OOB - 9 år uden mulighed for OOB, afløst af 9 år med mulighed for OOB(F.eks. 2001-2011 med OOB og 2011-2020 uden OOB.) 
  2. Månen gik her i april 2020 ind i en ny 9-års periode med mulighed for OOB. (se den stiplede linie i 2020). 

 

MoonNodeS19962036

Graph: Planetdance software

 

Om Noderne og OOB-Måne (bare spring dette over foreløbig, det er lidt kludret)

Nordlige og Sydlige Måneknude er også medtaget i ovenstående graf over OOB-Måne.

Det har jeg gjort, fordi man så kan se, at når Månen går ind i OOB-periode, befinder Noderne sig hhv. ved 0 grader Krebs eller 0 grader Stenbuk (de vandrette linier i grafen med  symboler for hhv. Krebs og Stenbuk)..

Dvs. at når den Nordlige Måneknude i horoskopet rammer 0 grader Krebs og begynder at gå baglæns gennem Zodiak-tegnene mod Vædderen, så går Månen ind i en 9-års OOB-periode. Og når den Nordlige Måneknude rammer 0 grader Stenbuk og begynder at gå baglæns gennem Zodiak-tegnene mod Vægten, så indleder Månen en 9 års ikke-OOB periode.

Se f.eks. på grafen i 2020, hvor den Nordlige Måneknude forlader Krebsens tegn (0 grader krebs) og går ind i Tvillingernes tegn. Samtidig går Månen ind i en ny 9-års OOB-periode

(der skal nok være en illustration her)

Og hvorfor er dette interessant? Måske fordi, at vi så, alene udfra Måneknudernes position i et horoskop kan se, om Månen er i en 9-års OOB- eller ikke-OOB periode. Men vi kan  alligevel ikke ud af det enkelte horoskop se, om Månen lige den dag er OOB, så er ovenstående overhovedet interessant at vide? Månens længere OOB-perioder bruges indenfor den financielle astrologi, så måske det her kunne være praktisk viden. (Mere om dette senere) 

 

 

Månen gik OOB i 2020 

 Månen indleder som sagt en ny 9-års OOB-periode i april 2020, men Månen vil ikke være OOB hele tiden i de 9 år. 

 

OOB MO 2 2020 SF

 Graph: Solar Fire Software

 

På denne graf over 2020 kan man se, med hvilken hyppighed Månen gradvis går mere og mere til yderpunkterne i declinationerne. Månen går OOB ca to gange om måneden, hver gang for ca. en enkelt dag..

Jeg har medtaget Solen for at vise, at Solen selvfølgelig ikke går ud over sin egen bane, og jeg viser også her Merkur og Venus, som også her sidst i maj er OOB. 

 

Hvor sjældent er et horoskop med en OOB måne? 

For at kunne vurdere dette, har jeg set på en tidsperiode på 37 år= ca. to Måneknudecykler á 18,6 år. Dette fordi det var nemmest for mig at regne med et helt antal år i det astrologiske researchværktøj JigSaw.

Ser man på fordelingen af Månen i declinationsgraderne i denne periode - en periode som må fortælle om gennemsnitlige værdier - fordeler det sig således:

 

Mo decl degree 37y

   Hvorfor Månen befinder sig flest dage i området lige indenfor Solens vendekredse (de 23 27 grader N og S), ved jeg faktisk ikke, men det må jeg finde ud af.

(se senere tilføjelse her)

 

 Mo decl pct OOB

Mo decl pct OOB 2

I øverste graf ses, hvordan Månen hvordan Månens ophold  fordeler sig i forhold til Ækvator og Solens to vendekredse. De to yderste blokke er der, hvor Månen er OOB. Grafen nedenunder siger, at Månen er OOB ca. 18% af dagene, med ca. 9% til hver side.

Så mit resultat af denne lille undersøgelse er, at har du en OOB-måne i horoskopet, deler du dette med knap 1/5 af befolkningen.

(Og noget om tolkning af OOB-måne kommer så her)

 

Månens "Standstill" perioder

Når Månen, i min lille undersøgelse, opholder sig længst tid i declinationsgraden 18+-, formoder jeg, at det bl.a. har noget at gøre med det, man kalder Månens "Standstill".

Hver gang Månen (hver 14. dag) vender i sin declination fra Syd til Nord (eller omvendt), går den ned i hastighed. Dette kaldes Månens "Standstill". 

 

 

MoonNodeS19962036

 

Minor Standstill

Når Månen vender i de laveste declinationsgrader (+/-) taler man om en "Minor Standstill" periode. Her vender Månen i 18+ grads declination S/N. Dette skete f.eks. i 2015.

Min kvindelige intuition siger mig herefter;-), at når Månen hele tiden pisker forbi de 18 grader, plus at den i perioder vender langsomt i samme grad, så kunne det måske være medvirkende til at min graf bongede ud på de 18 grader. Men der kan sagtens indgå mere astronomi end som så, som jeg (endnu) ikke ved noget om.

 

Major Standstill

Når Månen vender i de højeste declinationsgrader (+-), taler man om en "Major Standstill" periode. Her vender Månen i 28+ grads declination S/N. Dette skete f.eks. i 2005-2006 og sker næste gang i 2025.

 

Så vi skal nok få meget mere at høre om Månens "Standstill" frem til år 2025.!! 

Foreløbig har jeg netop set, at Linea von Horn er programsat til at tale om fænomenet på den kommende ISAR-konference. (om denne så bliver afholdt fysisk i 2020, afholdt on-line, eller udskudt, vides endnu ikke her 2.6.2020). 

På astro.com kan man finde en glimrende artikel "Moon Swings-The Lunar Standstill Cycle" af samme Linea von Horn: https://www.astro.com/astrology/iam_article170717_e.htm  

8.2.2024: Og på Wikipedia denne artikel: Lunar standstill - Wikipedia

Og ellers agter jeg også at skrive mere om emnet her på siden. 

 


Lidt logning over ændringer:

30.5.2020 - Afsnit om Boehrer-diagram tilføjet, plus lidt rettelser og forbedringer.

2.6.2020 - Afsnit om Månens Standstill cyklus (påbegyndt).