ANNEMETTES ASTROLOGI

Planeten Venus er Out of Bounds (OOB) i april og maj måned 2020. Læs her hvad det betyder. Kort artikel.

Hvis du ikke er bekendt hvad det betyder, at en planet er OOB, anbefales du først at læse min artikel om OOB - Out of Bounds. Men jeg gentager lige indledningen her, så er du måske bare helt med.

Hvad betyder Out of Bounds

At en planet er OOB (Out of Bounds) vil sige, at dens vinkel til "den himmelske ækvator" overstiger Solens mulige vinkel til samme. Astrologer definerer som regel OOB til at betyde, at denne vinkel, som også kaldes "deklinationen", overstiger 23 grader og 27 minutter (plus eller minus). Når jeg siger det sådan, skyldes det, at der faktisk er lidt diskussion omkring, hvordan astrologer lige er kommet frem til det tal, men det vigtige er, at denne deklination definerer grænserne for Solens bane. Astrologisk tolkes en OOB planet noget i retning af, at man på planetens område er grænsebrydende, eksentrisk og tænker "ud af boksen". Nok fordi at planeten jo netop går udenfor de normale grænser.

 

Graf for året 2020

På nedenstående graf er disse OOB-grænser på +- 23 grader og 27 minutters declination indtegnet med røde vandrette linier. De kurvede linier viser planetbevægelserne, og der hvor linierne går udenfor de røde OOB-streger, er planeterne OOB.
  

OOB Planets 2020

Året 2020 med alle planeter og OOB-grænser 

 

Det jeg vil omtale nærmere i denne artikel er, at Venus netop er gået OOB her primo april 2020, og at den vil være OOB de næste ca.to måneder.

 Venus OOB 2020 3

Data for Venus - tegnskifter, OOB og stationer. Venus går OOB d. 2.april og forlader OOB d. 2.juni.

 

Hvor ofte er Venus OOB

Før man tolker, er det altid rart at se, hvor ofte eller sjældent et bestemt planetfænomen indtræffer, så derfor viser jeg nedenunder en graf for OOB Venus fra år 2000 til og med år 2020. 

 

Venus OOB 2000 2021

Årene 2000-2021 - Venus og OOB-grænser

Her kan man hurtigt se, at det ikke er hvert år Venus går OOB - faktisk er det mere almindeligt med et år uden OOB Venus end et år med samme. Der ses også et tydeligt 8-års mønster, hvor Venus f.eks. peakede på samme måde i 2004 og i 2012, som den gør nu her i 2020.

 

Betydning af Venus OOB

En tolkning af denne Venus OOB skulle således være, at i marts og april 2020 vil man på Venus´ område være "grænsebrydende, eksentrisk og tænke "ud af boksen"".

Og hvad er så Venus´ områder? På det personlige plan vil man nok først tænke på relationer, parforhold, kærlighed og harmoni, men penge, kunst og æstetik er også muligheder..  

På det mundane (kollektive, jordiske) plan, står Venus bl.a. for meget af det, som lider en krank skæbne lige i øjeblikket pga. Corona-virus. H.S Green skriver i bogen "Mundane Astrology" at Venus bl.a. står for alt det, der er fornøjeligt og selskabeligt, samt velstanden i samfundet og fred mellem samfundsklasserne. 

Det bliver spændende at se , om der på alle disse områder bare bliver ufred de næste to måneder, eller om der måske også tænkes ud af boksen, og nye grænsebrydende løsninger kommer på tapetet. Medio maj går Merkur også OOB (se grafen for 2020), så derefter er der måske større chancer for det sidste.