ANNEMETTES ASTROLOGI

Året 2022

2022 lunar mark

Her ses på en 180 graders graf, hvordan ny- og fuldmåner jævnt fordeler sig på Solens linie gennem året 2022.

Man kan også se, at når en ny- eller fuldmåne kommer tæt nok på Måneknudeaksen, bliver den til en Sol- eller Måneformørkelse. (Se de orange cirkler).

 

År 2023

2023 lunar mark

Det samme mønster ses for året 2023. Her er Måneknudeaksen bare rykket baglæns i Zodiakken i forhold til året før. Derfor rykker eklipsesæsonerne baglæns gennem Zodiakken - og baglæns gennem kalenderen.

 

År 2020

Nogle gange får vi tre eklipser på en eklipsesæson, hvordan tager dette sig mon ud på sådan en graf? Her ses en graf for år 2020, hvor vi på et tidspunkt fik tre eklipser i en sæson.

2020 lunar mark

Det ses, at når en eklipse ligger meget tæt på Måneknudeaksen, giver det plads til at to andre ny-eller fuldmåner kan ligge tæt nok på til også at være eklipser. Her er der tale om en sæson med en solar eklipse liggende på Måneknudeaksen, og to lunare eklipser tæt på.

 

År 2018

At det omvendte også kan lade sig gøre ses i 2018, hvor vi fik en eklipsesæson med en lunar eklipse og to solare eklipser.  

2018 lunar mark 

Her er der tale om en sæson med en lunar eklipse liggende på Måneknudeaksen, og to solare eklipser tæt på.

 

Årene 2016-2024

Eklipsegraf mark

Det kan være nemmere at se mønstre, hvis man kun ser på eklipser og over flere år.

Her er indtegnet de gange, hor der faldt tre eklipser på en sæson, og så en gang her i 2022, hvor der nærmest burde have været tre eklipser, hvis logikken skulle holde. Må studeres nærmere.

23112022 chart

Her ses horoskopet for den nymåne, der "burde" have været en eklipse. For at der kan være tale om en solformørkelse, må afstanden mellem nymånen og noden ikke overstige 18 grader og 31 minutter. Her er afstanden 19 grader og 14 minutter. Spørgsmålet er, om en sådan nymåne alligevel kan mærkes lidt på samme måde som en eklipse. Vi får se.