ANNEMETTES ASTROLOGI

Hvad menes med "Out of Bounds" (OOB). At arbejde med OOB-planeter i Solar Fire - her Coco Chanel og Mars OOB.

 

Denne artikel handler om anvendelse af softwareprogrammet Solar Fire i forbindelse med OOB-planeter.

I astrologikredse tales og skrives der i øjeblikket en del om det fænomen, at planeter nogle gange er Out of Bounds (OOB), samt hvad det kan betyde rent astrologisk. Når OOB er på vej frem lige nu, er det ikke fordi OOB er en helt ny opdagelse. Jeg har ikke forsket nærmere i historikken, men jeg husker, at Steven Forrest i 2010 skrev en længere artikel om OOB i bladet Mountain Astrologer, og det kom der vist ingen større OOB-omtale ud af dengang. Men nu dukker emnet så op igen, i magasiner, webinarer, podcasts og konferenceindlæg, og mange refererer netop til Steven Forrest's artikel. Men OOB har en længere historie. Se links til artikler om OOB nederst på siden, samt en lille bogliste.

 

Hvad betyder Out of Bounds

At en planet er OOB vil sige, at dens vinkel til "den himmelske ækvator" overstiger Solens mulige vinkel til samme. Astrologer definerer som regel OOB til at betyde, at denne vinkel, som også kaldes "deklinationen", overstiger 23 grader og 27 minutter (plus eller minus). Når jeg siger det sådan, skyldes det, at der faktisk er lidt diskussion omkring, hvordan astrologer lige er kommet frem til det tal. Men den del vil jeg ikke komme ind på her, hvor mit formål kun er at demonstrere, hvad Solar fire kan i forbindelse med OOB.

Astrologisk tolkes en OOB planet noget i retning af, at man på planetens område er grænsebrydende, eksentrisk og tænker "ud af boksen". Nok fordi at planeten jo netop går udenfor de normale grænser. Se link til artikel med tolkningsforslag nederst på siden.

 

Hvad kan man bruge Solar Fire til i forbindelse med OOB

Læser man en eller flere artikler om OOB, vil man sikkert allerførst gerne vide, om man selv i sit horoskop har planeter, der er OOB. Dette kan man formodentlig også godt se i en del andre astrologiprogrammer, f.eks. kan man i programmet Argus se deklinationen på horoskopets planeter, hvis man anvender det medfølgende lille script AUXPOS.

Men vil man forske lidt mere i OOB-fænomenet, til eget brug eller f.eks. til brug for artikelskrivning, kan man få stor glæde af Solar Fire.

Jeg vil derfor i det følgende gennemgå fordelene ved disse features i Solar Fire:

 

1. Man kan fremsøge alle de horoskoper, man har i sin horoskopsamling, som har en bestemt planet OOB.

2. Man kan for en given tidsperiode udsøge datoerne for hvornår planeter var - eller bliver - OOB.

3. Man kan få et grafisk overblik over hvornår planeterne var eller bliver OOB.

4. Man kan udskrive sine egne ephemerider, som kun viser planeternes deklinationer.

 

Jeg lægger lidt eksempler på anvendelsen her

 

 

1. Man kan fremsøge alle de horoskoper, man har i sin horoskopsamling, som har en bestemt planet OOB.

Her viser jeg, hvordan søgebilledet skal udfyldes, hvis man vil søge efter horoskoper i sin samling, som har Mars OOB.

Man kan søge i en eller flere datafiler, alt efter ønske.

Chart search OOB

Vi søger her efter alle de horoskoper i en bestemt datafil (her indeholdende kendte indenfor mode og samfund), som har Mars OOB. 

 

Søgning på flere OOB planeter

NB: Søger man efter horoskoper, som har flere planeter OOB (her Mars og Venus), skal man huske at sætte parenteser om hver planets søgekriterier - ellers fungerer logikken ikke.

Soegflereplaneter

 

Vi finder Coco Chanel

Søgeresultatet - fra søgningen på Mars alene - ser således ud:.

Chart search result

Herfra kan man åbne og vise horoskoperne. Umiddelbart ser det interessant ud, at en modig og usædvanlig kvinde som Coco Chanel havde Mars OOB, så hendes horoskop går jeg videre med.

En anden interessant biting er måske, at en søgning på OOB Mars i denne fil gav 15 ud af 61 mulige hits, men hvis jeg i samme fil søger på OOB Venus, får jeg 0 hits. Selv om Venus forbindes med skønhed og æstetik, er det altså åbenbart bedre, for at komme frem i modeverdenen, at have en OOB Mars end en OOB Venus? Bare et eksempel på, hvordan man kan anvende de her søgninger til at finde emner at forske videre i.

 

Coco Chanels horoskop

Nu kan vi så vise Coco Chanels fødselshoroskop, her med en prædefineret "side", der viser både horoskop og deklinationer.

Coco Chanel page

Se billedet i større format her

Der findes i Solar Fire mange sådanne prædefinerede sider, men man kan også vælge at definere sine helt egne sider, hvor man kombinerer "objekterne" som man selv ønsker det. En side, som den her viste, hvor man både ser horoskop og deklinationer, kan f.eks. være god at arbejde med, lige i den periode hvor man interesserer sig for OOB, og man kan lægge den ind som defaultside for en tid.

Vi kunne også bare have anvendt en standard side, der kun viser horoskopet, og derfra, via en knap til forskellige rapporter og beregninger, nemt have fået vist horoskopets deklinationer, uden at få disse med på "siden".

 

2. Man kan for en given tidsperiode udsøge datoerne for hvornår planeter var - eller bliver - OOB.

På næsten fuldstændig samme måde, som ved søgningen i horoskodatabasen, kan man udføre en dato-søgning i efemeriden, baseret på planeternes deklination.

Her søger vi efter de datoer, hvor Mars overskred OOB-grænsen i 1883. (Når 1883 er valgt, skyldes det, at disse data senere i teksten anvendes i casen med Coco Chanel).

Electional search OOB

Og vi får følgende resultat:

ElectionalResult

Man kan altså nemt udsøge de præcise datoer og klokkeslet for hvornår en planet går fra OOB til ikke-OOB, og omvendt.  I denne form for søgning kan det ikke anbefales at søge på flere OOB-planeter samtidig, for planetnavnet fremgår ikke på resultatlisten, og så får man bare en række uforståelige datoer. Man kan evt. få bedre overblik ved at supplere med en grafisk efemeride - se næste punkt.

 

3. Man kan få vist et grafisk overblik over, hvornår planeterne var eller bliver OOB.

 

Generelt kan man i Solar Fire lave grafer, der viser planeternes bevægelser. Man definerer selv, hvilke planeter der skal med på grafen, og ligeledes bestemmer man selv tidsperioden. Et enkelt klik får grafen til at vise den næste (eller forrige) tilsvarende tidsperiode, så man kan altså "bladre" sig grafisk igennem tiden. 

Som oftest bruger man vel den grafiske efemeride til at vise planeternes bevægelser gennem de zodiakale grader, men man kan også vælge andet, f.eks som her at se deklinationsgraderne grafisk vist.

Var Coco Chanels OOB Mars en sjældenhed?

Denne facilitet kunne man måske godt tænke sig at bruge nu, hvor vi har fundet ud af, at Coco Chanel havde en OOB Mars. For hvor almindeligt er det mon at have en OOB Mars. Solar Fire kan ikke decideret lave statistik på sådan et spørgsmål, men vi kan måske alligevel få et indtryk af, om Coco Chanel var meget speciel med denne OOB Mars, ved at se lidt på tiden omkring hendes fødsel. Hun blev født d. 19. august 1883, så hvis vi nu kigger på året 1883, får vi måske en ide om sjældenheden - eller manglen på samme.

 Mars OOB 1883

Her har vi et billede, der viser, hvornår Mars var OOB i 1883. Det var den, når den kom uden for de røde streger, som ligger i +- 23 grader og 27 minutter. (se de præcise datoer i søgeresultatet under pkt.2).

Umiddelbart bliver man jo slået af, at det åbenbart var meget ualmindeligt at blive født med en OOB Mars i 1883. Det lod sig nemlig kun gøre, hvis man blev født lige i starten af januar, eller i perioden fra medio august og et stykke ind i september.

Men er det så bare et tilfælde? F.eks. ved jeg, at Månen kan være OOB i årevis ad gangen, for så at blive ikke-OOB i andre år ad gangen, så vi må hellere lige lave en søgning på OOB Mars for et helt ti-år, her 1880-1890.

Mars OOB 1880 1890

Ok, nu begynder vi så endnu mere at tro på, at det nok ER sjældent at have en OOB Mars, for på denne graf er det ikke ofte, at Mars bevæger sig uden for OOB-grænserne. Måske har vi så nu en virkelig god del af forklaringen på, at Coco Chanel kunne nå toppen, som kvinde i en mandebranche, dengang. Nu er Mars på nogle områder meget uregelmæssig i sin bevægelse, så helt sikre kan vi endnu ikke være på at OOB Mars altid er en sjældenhed, men der er i hvert fald noget at gå videre med. (Se note nederst på siden om hyppigheden).

 

Flere planeter

Modsat søgningerne på OOB planeter, er det i graferne ikke noget problem at medtage flere planeter.

SFEphem Inner

Her har jeg lavet en graf for året 2018, indeholdende flere planeter. Her er også Solen med, selv om Solen jo aldrig bliver OOB. Til gengæld kan vi se, at Solen når yderpunkterne ved sommersolhverv og vintersolhverv, og ved forårs- og efterårsjævndøgn skærer Solen den himmelske ækvator (deklination=0).

 

 4. Man kan udskrive sine egne ephemerider, som kun viser planeternes deklinationer.

 

Helt generelt kan man danne sine egne efemerider i Solar Fire, og skal man kigge på OOB, kan man vælge, at efemeriden kun skal vise deklinationen på de valgte planeter. Efemeriderne kan man bruge til at gå mere i detaljer med en grafisk efemeride, f.eks. den, der blev vist i forrige punkt over OOB og deklinationer..

 

Her har jeg udskrevet en efemeride for 2018, og kun med henblik på deklinationer. Den svarer så til den grafiske efemeride, der blev vist i forrige punkt. 

Ephemeris declination

Dette klip fra efemeriden viser deklinationerne i dagene lige omkring forårsjævndøgn, d. 20. marts, og vi kan se, at her fik Solen deklination=0, og den gik fra minus til plus i deklination. Og på det tidspunkt var Mars OOB, da dens deklination gik under grænsen på - 23 grader og 27 minutter.  Det samme kan man se på den grafiske efemeride (i forrige punkt), men her får vi de præcise datoer. Vil man se tidspunkterne endnu mere præcist, kan man danne en ny efemeride, der går ned på timer eller endnu mindre tidsenheder. Efemeriderne kan eksporteres til f.eks. regneark, hvor man kan arbejde videre med dem. 

 

 

Links til artikler

Det var så, hvad jeg lige kunne komme i tanke om, at man kunne anvende Solar Fire til i forbindelse med OOB. Men jeg kommer nok i tanke om mere:-)

Mens jeg tænker, kan du jo læse nogle artikler om OOB - her er et par stykker:

 

Først har vi en artikel af Pamela Welsh. Hun gik beklageligvis bort i 2012, og artiklen er skrevet helt tilbage i 2001. Det er en meget god artikel.

https://www.astrologyuniversity.com/those-wild-out-of-bounds-planets/

 

Så har vi den artikel af Steven Forrest fra 2010, som jeg refererede til i starten af denne side.

https://www.forrestastrology.com/blogs/astrology/the-out-of-bounds-moon

 

Og så har vi en nyere artikel af Tony Howard fra 2016.

https://www.forrestastrology.com/blogs/astrology/mars-out-of-bounds-more-than-anger

 

Og her en artikel af Samantha Samuels om tolkning af OOB-planeter.

https://www.astronumerologywisdom.com/out-of-bounds-planets

 

Angående hyppigheden af OOB planeter, så har astrologen Wendy Guy frembragt en statistik (ved at anvende Solar Fire), og hun kommer frem til, at Mars i perioden 1900-2020 var OOB ca. 17 procent af tiden. Det er ca. en sjettedel af tiden, og dermed får også ca. en sjettedel af befolknningen en OOB Mars, set over længere tid. Så er det alligevel ikke så fantastisk sjældent et fænomen.

Resultatet af optællingen findes her: https://www.evolvingdoor.ca/glossary/glossary_o.htm

 

Der ligger mere derude, bare søg i Google på ordene astrology og OOB, eller "Out of bounds", så kommer det frem. Og husk - be careful out there:-)

 

Tilføjet d. 18.3.2023:

Bøger om OOB

 

K.T.Boehrer: "Declination, the Other Dimension", 1994, AFA (American Federation of Astrologers)

Leigh Westin: "Beyond the Solstice by Declination", 1999, Gheminee (uopdrivelig bog)

Paul F. Newman: "Declination in Astrology", 2006, The Wessex Astrologer (køb fra Tyskland, så sparer du tolden)

Declination in Astrology: The Steps of the Sun (English Edition) eBook : Newman, Paul: Amazon.de: Kindle Store