ANNEMETTES ASTROLOGI

Et arbejdsområde for studiet af Corona og eklipser.

 

"One does not depend on any one eclipse path to draw any significant conclusions"

Charles Jayne, June 1947 (kilde Bill Meridian p. 237)

 

Kan man virkelig sætte eklipser i forbindelse med globale pandemier? Man kan i hvert fald ikke tillægge en enkelt eklipse skylden for en global hændelse, som ovenstående citat vel også siger, men summen af flere faktorer kan måske bidrage til en forklaring senere, f.eks. eklipser sammenholdt med de vigtige planetære konjunktioner, der foregår i 2020. Her er jeg foreløbig  bare stødt på nogle ting i forbindelse med de aktuelle eklipser og COVID-19, som jeg gerne ville nedfælde et sted og evt. arbejde lidt videre med.

Da jeg i forvejen skriver om eklipser for Horoskopbladet Stjernerne, var jeg i starten af marts 2020 gang med en artikel om sommerens eklipser, da jeg faldt over, at den solare eklipse (solformørkelse), der falder d. 21.6.2020, har en "eclipsepath", der trækker et spor meget tæt forbi den kinesiske by Wuhan, hvor COVID-10 virus opstod i december 2019. At eklipsen tidsmæssigt falder efter at virussen blev opdaget, kommer jeg tilbage til. I december 2019 , hvor virus blev opdaget, faldt der i øvrigt en anden solar eklipse, og denne kunne muligvis også være relevant, så her forsøger jeg at rede trådene ud, så må vi se, om det fører til noget for mig eller andre.

Faktisk vil jeg sige, at dette materiale endu kun er arbejdsnoter, så læs det som inspiration og ikke som andet.

This is working notes!

 

Hvad er en eklipsesti

En "eclipsepath" er et udtryk for det spor formørkelsen så at sige trækker hen over Jorden - altså hvor på Jorden en formørkelse er synlig, og i hvilken grad den er det. Jeg har ikke kunnet finde et dansk udtryk for det, så jeg kalder kortet herunder for "eklipsestien" for solformørkelsen d, 21.6.2020. Formørkelsen vil være mest synlig set fra den inderste bane (den med numrene, hvilke refererer til klokkeslettene nederst på kortet). Tallene ude i enderne af eklipsestien angiver hvor stor en procentdel af Solen, der vil være formørket.

 

SEcl 21062020 Janus World 16 9

"Eklipsestien" for solformørkelsen d, 21.6.2020 

 

Zoomer vi ind på ovenstående billede af eklipsestien, i retning mod den kinesiske by Wuhan, får vi det nedenstående kortudsnit. Her ses Wuhan ca. midt i kortet, tæt på eklipsens centrale bane. Den eklipse vi taler om, er en "Annular Eclipse", dvs, en ringformet solformørkelse, som vil være næsten helt total, set fra den midterste del af sin bane på kortet. Set fra Wuhan vil Solen være 82,22 % formørket. (kilde timeanddate.no).

 

SEcl 21062020 Janus Wuhan 16 9

  Zoom ind på forrige kort, med centrum i den kinesiske by Wuhan.

 

Giver det mening?

Men giver det overhovedet mening at se på en eklipse og dens eklipsesti, når vi taler om mundane (jordiske) hændelser? Og hvis ja, giver det så mening at se på en eklipsesti, når der er tale om en global pandemi?  Og hvad skal vi med en eklipse, som tilfældigvis opstår i Wuhan et halvt år efter at COVD-19 blev udbredt derfra? Og kan den pågældende eklipse på nogen måde sættes i forbindelse med en global pandemi? Lad os tage det én ting ad gangen:

 

Hvad siger astrologien om eklipsestier og deres virkning?

Generelt siges det, at en eklipses styrke afhænger af formørkelsesgraden (her 82,2%). BMs bog er fyldt med eksempler på, hvordan en eklipsesti viser en eklipses geografiske virkeområde, både hvad angår personers liv samt kollektive mundane hændelser. (se p. 100 ang. mundane affairs). 

 

Hvordan med at det er en global pandemi?

Eklipsen d. 21.6.2020 falder i 0 grader Krebsen, et af de punkter astrologien kalder for "World points" - altså et verdenspunkt. (Note:de andre verdenspunkter. 0 grader de kardinale tegn samt evt. 15 grader de faste tegn. p.292, p. 326). Dette kunne være en grund til, at netop denne eklipse ville have en verdensomspændende virkning. (BM p 114) At eklipsen falder i et af de kardinale tegn har i øvrigt også den betydning, at effekten skulle være kortvarig.  

Kan eklipsestien evt. tolkes som, at eklipsens væsentligst virkning vil følge dette geografiske spor? At f.eks. en virus opstået i Kina skulle få størst virkning i Mellemøsten og Afrika. (bortset fra at retningen går mod eklipsens bevægelse, men det tolker BM alligevel som, at der er en forbindelse). Det vil vise sig, om der er en sandhed i dette......  

 

Kan en eklipse astrologisk set virke før den optræder rent fysisk?

Ja, transitter til eklipsegraden skulle kunne have en virkning helt op til 9-12 mdr før selve eklipsen (Jayne 1953, cit. BM p. 12). BM holder selv på 3-6 mdr før eklipsedatoen (p 9)

Især transitter fra Mars, Saturn og Måneknuderne afgiver energi. Også en efterefølgende eklipse, der falder ca. overfor eklipsegraden, har effekt. (BM p. 104 ff).

Og her er det så interessant, at eklipsegraden for eklipsen d. 21.6.2020 netop har væsentlige aktiveringer på tidspunktet for virus-udbruddet i Kina og frem til nu.

 

21062020 activate

   

Her kan vi se, at selve eklipsen (Sol konjunktion Måne) falder d. 21.6.2020, og at eklipsegraden (her Månen) aktiveres:

1. - af Jupiter d. 4.12.2019 (hvor virus vel ca. officielt opdages i Kina), Jupiter står bl.a. for ekspansion.

2. - af Mars d. 17.2.2020 (hvor virus vel når Europa, måske Italien?), Mars står bl.a. for angreb og død.

3. - af Måneknuderne i faktisk hele 2. kvartal af 2020 plus lidt længere tid. Transit fra Måneknuderne siges at være den kraftigste aktivering af en eklipse. (BM.....)

4. - af Mars d. 28.6, blot en uge efter selve eklipsedatoen

Vi kan også se, at eklipsegraden faktisk har de væsentligste aktiveringer før eklipsedatoen, så en prognose kunne vel sige, at der nås et klimaks i juni/sidst i juni, og at virkningen derefter aftager.   

  

Kan eklipsehoroskopet på nogen måde sættes i forbindelse med en virus epidemi? 

Eklipser i vandtegn, H.S.Green p. 101: overskud af regn, oversvømmelser, sygdom, fare for en epidemi, høj dødsrate.,

Nu er eklipsehoroskopet her ikke opstillet for et bestemt geografisk sted, så tolkningen må, hvad huse angår, tages med et stort gran salt. Når huse måske aligevel er relevante,e rdet fordi horoskopet næsten også kan læses som et Ingress-horoskop for Solens indgang i Krebsen.

Mars og Neptun falder i øjnene, ligeså Jupiter, Saturn og Pluto, Hvor de sidste store konjunktioner, mellem Jupiter, Saturn og Pluto, nærmest kører som baggrund i hele 2020, er Mars-Neptun nok mere signifikant for netop denne eklipse. H.S Green siger (p. 49) om Mars i konjunktion med Neptun i mundane horoskoper (som både eklipsehoroskoper og Ingress-horoskoper jo er): demokratiske problemer, hemmelige eller mystiske forbrydelser, mord, forgiftninger.....en god del sygdom, muligvis en epidemi. Skulle man evt. tolke med ind, at Mars-Neptun konjunktionen falder i Ingresshoroskopets 12. hus, ja, så bliver det bestemt ikke mindre fjendtligt af den grund.     

 

SEcl 21062020 WEB

 

 

Eklipsen d. 26.12.2019

Nu har vi kigget på eklipsen d. 21.6.2020, som aktiveredes af en transit på tidspunktet for Corona-virussets opståen, men hvad med eklipsen d. 26.12.2019? Denne eklipse faldt tidsmæssig lige efter hændelsen, er den så ikke mere relevant?

 

Eklipsesti for eklipse d. 26.12.2019

 

SEcl 26122019 Janus World 16 9

"Eklipsestien" for solformørkelsen d, 26.12.2019 

Her kan vi se, at eklipsen d. 26.12.2019 også berørte den kinesiske by Wuhan, men kun meget svagt. Samtidig er udbredelsen af eklipsestien ikke så stor, som for den kommende eklipse d. 21.6.2020. Asien, Mellemøsten og den østlige del af Afrika er mest berørt.

 

Horoskop for eklipse d. 26.12.2019

 

SEcl 26122019 WEB

Denne ekliopse falder i 4 grader Stebunk, og eklipsen d. 21.6.2020 falder i 0 grader Krebsen. Der er derfor tale om (iht. tidligere omtalt regel) at sommerens eklipse 2020 aktiverer vinterens eklipse 2019. Det giver nok mening at se dem som et hele - som et forløb.

Eklipsen vinteren 2019 kan i speciel grad have noget overraskende over sig, da eklipsegraden i 4 grader Stenbuk er i trigon til Uranus i 2 grader Tyr. Samtidig er Jupiter vigtigt, da denne er i konjunktion med eklipsegraden. OG Jupiter aktiverer på dette tidspunkt sommerens eklipse, så der ER en dobbelt Jupiter effekt her. Jupiter står for ekspansion, det kan ikke bliver stort nok, udbredelsen kan måske ikke blive stor nok.

 

Aktiveringer af eklipse d. 26.12.2019

 

26122019 activate

 

Her er vi et meget lignende mønster som fra eklipsen d. 21.6.2020, nemlig at hovedvirkningen ser ud til at ligge fra december 2019 til forår-sommer 2020. Nok primo juli 2020, vi skal nok lige have Mars kvadrat Månen med her også.

Når vi ser på eklipsestierne for de to eklipser, ser Europa og USA ud til at være temmelig uberørte, det er vi måske sådan relativt set --- det vil fremtiden vise.

 

Og en røst fra virkeligheden:

 ....og dagens morgenavis, Berlingeren d. 16.3.2020, siger faktisk: "Eksperter er forsigtigt optimistiske trods dødsfald og de seneste dages kraftige stigning i antallet af smittede og hospitalsindlæggelser. Tallene er ikke skræmmende, vurderes det. Det hele kan kulminere omkring påske. "  (I Danmark altså).

 

 


 

Working area!

Ja, det ER kun noter og et arbejdsområde, og der kommer meget snart mere.........Kommentarer modtages dog gerne allerede nu: Kontakt

Eklipsernes sarosserier og nærmere tolkning af eklipserne må man nok læse om i Horoskopbladet Stjernerne