ANNEMETTES ASTROLOGI

Om fænomenet ”Den progressive månedeklination”.

Tesen er, at ser man på livskurven over sin progressive månes deklinationsudsving, skulle man kunne aflæse højde- og lavpunkter i sit liv, samt hvornår der er hhv. fremgang og tilbagegang i livet.

 

INDHOLD:

Progressive Månedeklinationer

Hvad er deklination

Hvad er progression

Hvad er progressive deklinationer

Historien bag progressive deklinationer

Brugen af progressive deklinationer

Materiale om progressive deklinationer

Kommende bøger om progressive deklinationer

 

Progressive Månedeklinationer

 

Som et lille eksempel kan jeg vise en sådan, her 100-årig, livskurve her:

Testperson

Denne person er født med en OOB-måne. Månen befinder sig ved fødslen uden for Solens deklinationsgrænse på +23.5 grader (den øverste røde linie). For at kunne se udsving i en sådan progressiv månedeklinationsgraf behøver man overhovedet ikke at være født med en OOB-måne. Alle Måner får udsving på grafen med samme frekvens, nemlig en rytme på omkring 14 år op og 14 år ned.  Men er man født i, eller lige før, en periode med OOB-måner (sker i 9-års perioder), så vil man få større udsving på ens progressive månedeklinationsgraf, idet kurven så ikke holder sig indenfor det ”normale”. Dette kan måske forklare, hvorfor nogle mennesker får større ”ups and downs” i deres liv end andre. Men for os alle går det op og ned i livet, og det er interessant, om man kan se et mønster, når man ser sin ”livskurve”. Jeg kan godt.

Teorien er, at når kurven ”peaker” hhv. oppe og nede, så når man enten toppen eller bunden, men samtidig er det også der, at kurven vender. Så bedst som man er nede, så begynder det faktisk at gå fremad – og omvendt. Samtidig er det også af betydning hvornår kurven rammer de 0 grader, som er den midterste røde linie. Dette tolkes som, at der sker noget ”nyt”.

Men der nok lige nogle grundbegreber man skal have på plads, for helt at forstå livskurven.

 

Hvad er deklination

Deklination er kort sagt en planets afstand fra den himmelske ækvator. Deklinationen måles i grader og Solens maksimale deklination afgør så at sige, hvad der er normalt. Solen svinger regelmæssigt frem og tilbage over den himmelske ækvator med udsving på ca. +-23,5 deklinationsgrader. Af og til svinger nogle af de andre planeter lidt uden for disse +-23,5 deklinationsgrader, og når de gør dette, siges de at være ”Out of Bounds”, forkortet til OOB. Tolkningsmæssigt forbindes OOB med at være ekstrem og at ligge udenfor det normale.

Læs også mine andre artikler om OOB, f.eks. Fiksstjerner og OOB eller Moon-OOB

 

Hvad er progression

Sekundær progression er en symbolsk omsætning fra en dag til et år, betydende at en dag i efemeriden svarer til et år i livet. På den måde vil de sekundære progressioner i et 100-årigt liv kunne aflæses i de første 100 dage i efemeriden. Dette anvendes normalt for de zodiakale længdegrader, men kan også anvendes for deklinationsgrader.

 

Hvad er progressive deklinationer

Deklinationsgraderne kan som sagt også aflæses i en efemeride. Laver man en kurve over f.eks. Månens deklinationsgrader for de første 100 dage i en persons liv, vil man få en ”livskurve” på 100 år for en persons progressive månedeklination.

 

Historien bag progressive deklinationer

At man skulle kunne aflæse udsvingene i en persons liv i en sådan ”livskurve” blev første gang omtalt af Reinholdt Ebertin i bogen ”Astrological Healing” i 1968. (Halloran, se links). Siden tror jeg, at emnet ”progressive deklinationer” har ligget forholdsvist stille, men de senere år er det blevet taget op igen. (se min samling af links nederst på siden)

 

Brugen af progressive deklinationer

Man kan få dannet en livskurve over de progressive månedeklinationer på forskellige måder.

Dels kan man gå på hjemmesiden https://www.astro.com/horoscope og lave sin kurve der. Dette ligger der en anvisning på, nede i samlingen af links under Luc de Jaeger. På engelsk.

Jeg selv bruger det astrologiske program ”Solar Fire” til at danne og udskrive sådanne livskurver. En live-anvisning er på vej til Youtube.

Er dette nu for indviklet at gå til, så tænker jeg, at man skal kunne bestille en sådan livskurve hos mig for et beskedent beløb. Jeg skal bare lige finde ud af en on-line betalingsmåde. Men prøv at kontakte mig, så finder vi ud af det.

              

Materiale om progressive deklinationer

Ebertin 1968, bogen 'Astrological healing', the Lifespan Declination Graph or Lifetime Graph.

https://www.halloran.com/diagram.htm

Artikel af Karen Christino

https://karenchristino.com/articles/progressed-moon-in-declination/

Lydoptagelse med Ema Kurent (som jeg ikke selv har hørt, men jeg har set et webinar med hende om emnet).

https://www.astrologicalassociation.com/product/progressed-lunar-declination-cycles/

Luc De Jaeger – en anvisning på at bruge astro.com

https://www.cosmitec-astrological-compatibility-advice.com/love-progressed-moon-in-declination-part2.html

(tilføjet juni 2024) Webinar med Ema Kurent om emnet: 

Lunar Declination In Personal And Mundane Predictive Astrology – Ema Kurent | ISAR (isarastrology.com)

 

Kommende bøger om progressive deklinationer

Ema Kurent

Den slovenske astrolog Ema Kurent har efter eget udsagn to bøger på vej om progressive deklinationer, hhv. om anvendelse i mundan og personlig astrologi. Følg evt. med på https://www.emakurent.com

Tania Daniels

Den italienske astrolog Tania Daniels har efter eget udsagn en bog på vej, kaldet ”On latitude, declination, apogee and the nodes”. Som jeg synes, jeg har set også handler om progressive deklinationer, men jeg er ikke sikker. Følg evt. med på https://www.taniadaniels.com/