ANNEMETTES ASTROLOGI

En uddybning af at anvende Lillith i Solar Fire.

Før du læser dette, skal du nok læse min forklarende artikel om Lillith og de relaterede punkter i horoskopet: Hvor står min Hvide Måne?  

Heri omtaler jeg kort, at Lilliths positioner kan beregnes som enten Mean eller True Lillith.

 

Lidt om beregningsmetode - Mean eller True 

For at du kan se, hvad forskellen egentlig er, har jeg lavet to grafer i Solar Fire, som tydeligt viser forskellen på, om man beregner Lilliths positioner med gennemsnitsværdier eller ej.

Graf 1: Gennemsnitspositioner = Mean Lillith. Her bevæger Lillith sig jævnt fremad i Zodiakken.

Graf 2: "Sande" positioner = True Lillith.. Her er Lillith skiftevis direkte og retrograd.

 

  Mean Lillith i perioden 2020-2030  True Lillith i perioden 2020-2030
SF Graph Mean Lillith SF Graph2 True Lillith
   

 

Valg af beregningsmetode i Solar Fire

I Solar Fire kan du vælge, hvilken beregningsmetode du foretrækker. Dette gør du under "Preferences" i hovedmenuen. Vælg "Edit Settings" og derefter fanebladet "Calculations". 

SF Calculations mark

Hvis du under preferences tidligere har valgt "Save settings on exit", så gemmer Solar Fire denne indstilling, når du går ud af programmet. Hvis du hellere selv vil have styr på, hvilke indstillinger der gemmes hvornår, så skal du efter at have valgt True eller Mean gå tilbage til Preferences og vælge "Save Settings", hvis du vil gemme indstillingen.

 

Hvordan du kan anvende Lillith i Solar Fire

1. Du kan få dem (de tre slags Lillith) vist i horoskopet

Dette viser jeg et eksempel på i artiklen om Den Hvide Måne.

2. Du kan anvende dem i transitlister mm.

3. Du kan anvende dem i grafer mm.