ANNEMETTES ASTROLOGI

Dette er et arbejdspapir, jeg udarbejdede, da jeg skulle kigge på Ingresshoroskoper for 2021. Jeg fik nemlig en ide om, at planetcyklerne så at sige kunne give en god baggrund at tolke Ingresshoroskoperne op imod. 

Man kunne også have kigget på så meget andet - planeter der skifter tegn eller triplekonjunktioner eller andet - men nu havde jeg i forvejen beskæftiget mig lidt med planetcykler og jeg fandt dem interessante.

I virkeligheden er der jo altid mange planetære indflydelser gældende ad gangen, så om det giver mening sådan at udskille enkelte planetcykler, det kan man ikke være sikker på. I de bøger, jeg har anvendt, har der jo heller ikke været sådan helt klokkeklare regler for tolkningen af dem, men nærmere en række eksempler, der passede godt med en tolkning.

Som med så meget andet her på denne webside, så se det som et eksperiment. Noget at bygge videre på. Man kommer ikke længere, hvis ikke man har et udgangspunkt at forholde sig til. 

Indholdsfortegnelse

Øverst på siden finder du en slags indholdsfortegnelse. Du kan enten klikke dig gennem emnerne, eller du kan "bladre" ved at bruge piletasterne nederst på siden. Du kan også bare straks gå til det sidste punkt "All Pages" og så får du det hele i en lang køre.