ANNEMETTES ASTROLOGI

Hvor er vi så i 2021?

Her er det så, at man skal kombinere planetcyklernes tolkning med stikordene for de 8 faser.

Det er årstal for den aktuelle cyklus, jeg har angivet i overskrifterne.

De store cykler – Uranus og udefter

Her taler vi om langsigtede cykler, der typisk har at gøre med forandringer i kollektiv bevidsthed og mentalitet ( hvorfor  generationsopbrud- og kløfter kan genfindes i disse cyklers faser.?)

Neptun-Pluto (1891-2385)

En Neptun-Pluto cyklus varer ca. 492 år, og en sådan forbindes især med forandring af den kollektive bevidsthed og de kollektive idealer. Sidste konjunktion foregik i 1891 i Tvillingerne, og denne kan muligvis forbindes med en ny æra for menneskeheden, hvor vi begyndte at kommunikere, rejse og udveksle meget mere end tidligere. Globalisering er også et ord, der er blevet sat på den nuværende Neptun-Pluto-cyklus.

I 2021 (fra 1930-2061) befinder vi os i fase 2 af denne cyklus, og denne fase svarer til et tidligt undersøgende stadie, hvorfor man måske kan sige, at vi kun lige er begyndt at finde formen for en ønskværdig globalisering. Perioden 1950-2032 er præget af mange sekstiler mellem Neptun og Pluto, så store kriser burde endnu ikke finde sted. Denne sekstil-periode svarer også til det, man indtil videre i Vesten kalder for efterkrigstiden.  

Uranus-Neptun (1993-2165)

En Uranus-Neptun cyklus varer ca. 172 år, og en sådan kan have noget at gøre med individet i forhold til kollektivet. Der kan være tale om en idealisering af kollektiv intellektuel forandring, og nogen taler her om vækning af ånd og sjæl og/eller en vågnende bevidsthed. Pludselighed, høje idealer og trang til omvæltning.

Sidste konjunktion foregik i 1993 i Stenbukken, og også her (se ovenfor) befinder vi os nu i 2021 en fase 2 (2017-2039). Der er derfor tale om en undersøgende fase, hvor de første manifestationer af ideerne finder sted. I 1993 fødtes Millennials-generationen, og det er vel netop denne generation, der i dag kraftigt manifesterer ideer som #MeeToo, identitetspolitik, krænkelseskultur, woke, cancelculture osv. Stenbukkens tegn står måske for det resultatorienterede, ikke mere snak, nu vil vi se resultater. Denne undersøgende fase vil vare frem til år 2039, og først deromkring vil ideerne stå deres første alvorlige prøve.

Uranus-Pluto (1965-2104)

En Uranus-Pluto cyklus varer ca. 127 år, og en sådan forbindes oftest med en omfattende mental-teknologisk forandring og/eller kollektive oprørstendenser. Den sidste konjunktion fandt sted i 1965 i Jomfruens tegn, og tiden omkring 1965 var kendetegnet ved en del forandringer indenfor videnskab og tekniske opfindelser (DNA, rumfart, microchips, computere, husholdningsmaskiner f.eks.). Uddannelse til alle blev også højere prioriteret. Oprøret gik sin gang, borgerrettighedsbevægelsen i USA, kampen mod Vietnamkrigen, ungdomsoprøret og kvindebevægelsen hører med til denne tid.

I 2012-2031 befinder vi os i fase 3 af denne cyklus, så det vi ser nu i 2021, kan siges at være den første test af de såkaldte fremskridt, der skete i tresserne. ”Computergenerationen” som fødtes omkring 1965 er ved at trappe af, og en ny generation træder nu ind på banen med ny teknologi, såsom bioteknologi, kunstig intelligens og robotisering. Nye racebevægelser og kvinde(køns)bevægelser er også ved at komme på banen, og det hele kan nok ses som en test eller kritik af, om de gamle resultater fra tresserne nu i virkeligheden også var revolutionerende/omvæltende nok.

 

De mellemstore cykler – Saturn og udefter

Saturn-Uranus (1988-2032)

En Saturn-Uranus cyklus var ca. 45 år og siges at kunne handle om implementering af en intellektuel liberal forandring. Men den anden vej rundt kan eksisterende strukturer også stå for revolutionerende omvæltning.

Sidste konjunktion i denne cyklus faldt i Skytten i 1988. I 2021 befinder vi os i fase 7 (2021-2027), så hvad der startede omkring 1988 er allerede kulmineret og står for sin afsluttende test og evaluering. Næste konjunktion  starter i 2032 på en konjunktion i Tvillingerne. Man går måske fra en periode, hvor det hele ikke kunne blive stort og visionært nok, til en periode, hvor fakta og viden kommer til at spille en større rolle.

Det mest iøjnefaldende ved 1988 var nok, at i 1989 faldt Sovjetunionen og USA gik så at sige af med sejren. Kapitalismen havde sejret - indtil cyklen kulminerede i 2008-10, for så indtraf finanskrisen, og nu gik det ned ad bakke. Her i cyklens næstsidste kritiske og testende fase er USA's rolle som supermagt vaklende og tvivlsom, og man kan vist roligt sige, at kapitalismen som sådan evalueres og testes for tiden. Udbredelsen af Internettet hører også til denne periodes start, og dette må også siges at evalueres nu.

Saturn-Neptun (1989-2026)

En Saturn-Neptun cyklus varer ca. 36 år, og kan dels handle om, hvordan kollektive idealer påvirker og måske opløser samfundets struktur, men også om at kollektive idealer og visioner implementeres.

Sidste konjunktion i denne cyklus fandt sted i 1989 i Stenbukken, og vi befinder os her i 2021 i den allersidste fase 8 i cyklen. Næste konjunktion falder i 2026 i 0 grader Vædderen. Man kan måske derfor gætte på, at hvor den nuværende cyklus mest har handlet om indretningen af samfundet, så vil næste cyklus mere tage udgangspunkt i individet. Saturn-Neptun forbindes ofte med kollektive idealer såsom socialisme og demokrati. Og kommunisme måske -  som ideal. 1989 var et væsentligt årstal hvad både kommunisme og demokrati angår, da dette var årstallet for Sovjets fald.

I denne nuværende fase 8 kunne det være aktuelt at spørge, om demokratiet måske nu står for fald? Man diskuterer f.eks. i offentligheden i fulde alvor om imperier er gode eller dårlige, og at demokrati er det absolut bedste, er ikke længere en selvfølge. Måske er det også slut med, at nogen i kollektivismens navn længere vil ofre sig for andre – kvinder for mænd, sorte for hvide, rige for fattige. Slut med strukturel (Stenbukken) lidelse kunne være et tema. Nu er vi måske på vej mod (Vædderen) at MIN lidelse er det vigtigste?

Saturn-Pluto (2020-2053)

En Saturn-Pluto cyklus varer ca. 33 år, og temaet kan være forandring af socio-økonomiske strukturer, iblandet f.eks. vold, magt, fundamentalisme, fascisme og terror.

Forrige cyklus mellem Saturn og Pluto startede f. eks i 1982 og kulminerede på oppositionen i 2001, hvor Tårnene i USA som bekendt blev angrebet, med efterfølgende angrebskrig i Irak til følge. (eller omvendt, alt efter synspunkt). 

Nyeste konjunktion i denne cyklus fandt sted i 2020 i Stenbukken, så vi er altså netop startet på en ny cyklus og befinder os i fase 1 (2020-2024). Vi kan allerede se, at Corona-virus formodentligt er godt i gang med at forandre de økonomiske forhold, og ”Nye bevægelser startes op” hedder det også i denne fase. Hvem disse er og hvad de går ud på, ved vi vel næppe endnu, men mørke kræfter kunne sagtens være ved at trække op i undergrunden.

 

De mindre cykler – Jupiter og udefter

Jupiter-Saturn (2020-2040)

En Jupiter-Saturn cyklus varer ca. 20 år, og den kan f.eks. siges at handle om udvikling af, eller lovgivning i forbindelse med sociale strukturer. Den aktuelle cyklus startede i 2020 med en konjunktion i Vandbæreren, så vi befinder os i 2021 i fase 1 (2020-2022). Vandbæreren kunne betyde, at vi går ind i en tid, hvor der er en stor tro på, at samfundet skal reguleres via lovgivning, system og teknologi.

Vi ser allerede tiltag i retning af øget overvågning og begrænsninger i frihedsrettigheder, som ikke alle mener udelukkende kan begrundes i Corona. F.eks. er tvangsfjernelse af børn, tvangstestning og tvangsvuggestue kommet på tale. Holdningen til jura er blevet mere pragmatisk – f.eks. at grundlovsbrud kan være berettigede. Konjunktionen i 2040 foregår i Vægten, så måske vi der vil se mere vægt på dialog fremfor på system.

Jupiter-Uranus (2010-2024)

En Jupiter-Uranus cyklus varer ca. 14 år, og den forbindes med oprør mod status quo, kombineret med individualisme. Eventyrere, lykkejægere, overmod og optimisme hører med. Sidste konjunktion foregik i 2010 i Fiskene, og vi befinder os nu i fase 7 af denne cyklus (2010-2024). Denne cyklus kulminerede omkring 2016, så oprør mod eliten (valg af Trump) og tro på en bedre fremtid (flygtningestrømme) kulminerede f.eks. på det tidspunkt.

Hvor det måske i denne cyklus til dels har handlet om følelser og fornemmelser af at være offer (Fiskene), så vil det i næste cyklus (2024 konjunktion i Tyren) måske i langt højere grad komme til at handle om besiddelser – oprør i forbindelse med, hvem der helt konkret ejer hvad.

Jupiter-Neptun (2009-2022)

Næste helt samtidigt med Jupiter-Uranus cyklen (se ovenfor) har der været en Jupiter-Neptun cyklus, løbende fra 2009-2022.  Jupiter-Neptun forbindes med idealisme kombineret med humanisme. Religiøse bevægelser, visionære, spekulanter og drømmere hører til her. Konjunktion i 2009 foregik i Vandbæreren, og her er det måske nærliggende at tænke på den idealisering af digitaliseringsprocessen, der er foregået i disse år.

Næste konjunktion vil finde sted i Fiskene, og da dette allerede sker i 2022 (vi er i fase 8 nu), så er vi måske så småt begyndt at se inhumanismen i digitaliseringen, og en større medfølelse og humanisme i den forbindelse kan være på vej. Ligeledes kan religion, og anden form for åndelighed, få en renæssance, hvilket også allerede kan mærkes nu.

Jupiter-Pluto (2020-2033)

En Jupiter-Pluto cyklus varer ca. 12 år, og en sådan forbindes især med politisk magt, fanatisme og terror. Den sidste konjunktion foregik i 2020 i Stenbukken, så det er handlekraft og ønske om resultater, der er i højsædet. Også på bekostning af demokrati og inddragelse. Målet helliger midlet, kunne man måske sige, både for magthavere og opponenter. Vi befinder os i fase 1 af denne cyklus (2020-2022), så det er endnu uklart, hvad vi egentlig kan vente os, men der er grund til at være på vagt.

Næste konjunktion sker i 2033 i Vandbæreren, så til den tid er det måske i højere grad teknologien og systemet der håndhæver magten. Også det skal man være opmærksom på nu, så det ikke ender med ”Big Brother is watching you.”

 

Meget kort konklusion for 2021

De store cykler (Uranus og udefter) har hver en varighed på mere end 100 år, og man kan sige, at de udgør et baggrundstæppe for, hvor vi er nu i 2021.

Der vil formodentlig ikke ske en afgørende ændring i vores civilisation. Nye provokerende kulturelle tiltag er under opsejling, og teknologiske og frigørende landvindinger fra tresserne tages op til fornyet overvejelse.

De mellemstore cykler (Saturn og udefter) har en varighed på 33-45 år. Jeg ser det som, at de hovedsageligt handler om de større politiske ideologier. 

Man kan vel sige, at traditionelle ideologier som kapitalisme, demokrati og socialisme er på vej ud, med en udløbsdato omkring 2026-27. Spørgsmålet er, hvad der så er på vej ind? Helt aktuelt (i 2021) ser det ud til, at mørkere kræfter er på vej ind - vold, magt, fundamentalisme, fascisme og terror. Men billedet kan ændre sig i de kommende år, hvor nye cykler startes op. ?

De mindre cykler (Jupiter og udefter) har en varighed på 12-20 år.

Her finder vi de mindre strømninger i samfundet. Hvad der er på vej ud nu kunne være medfølelsen i forbindelse med flygtninge/migranter samt idealiseringen af digitaliseringen. Frihed og medfølelse får generelt trangere kår. Vi får måske også nok at gøre med at kæmpe mod den tiltagende overvågning, regulering og magtudøvelse, som er de strømninger, der er på vej ind.   

 

Lidt om planetcyklernes aktuelle faseskift

De cykler, der skifter fase i 2021 og starten af 2022. 

Faseskift 2021

Jupiter–Uranus går i januar 2021 ind i fase 7 – sidste kvadrat, og i maj 2022 går cyklen ind i fase 8.

Saturn-Uranus går i februar 2021 ind fase 7 – sidste kvadrat, og denne fase-overgang kører hele 2021.

Jupiter-Neptun går i januar 2021 ind i fase 8 – sidste fase i cyklen, og i april 2022 starter en ny cyklus. Af den grund er denne cyklus specielt interessant allerede nu.

Jupiter-Pluto startede en ny cyklus i januar 2020 (ikke med på grafen), og i februar 2022 går cyklen ind i fase 2.

 

Ingresshoroskoper

Efter at have udarbejdet dette ovenstående "arbejdspapir" følte jeg mig lidt mere sikker i forhold til at komme med en tolkning på de kommende Ingresshoroskoper, som jo også handler om samfundet, bare kun for et kvartal ad gangen. Se Ingress 2021 - artikel.