ANNEMETTES ASTROLOGI

De 8 faser

Om arbejdsmetoden

Jeg kan indlede med at sige, at jeg har arbejdet med den otte-deling af cirklen, som man også typisk anvender, når man ser på Månens (især progressive) faser. Dette har jeg valgt, fordi jeg her prøver at holde mig til den opfattelse, at kriser og konkrete manifestationer bedst aflæses i d. 8. harmoni, som ottedelingen også kaldes. Skal man uddybe en enkelt planetcyklus, kan det give god mening også at se nærmere på de såkaldt positive aspekter, sekstiler og trigoner, men disse er stort set udeladt her.

Der er alle steder årstalsmæssigt arbejdet med den første forekomst af en given aspekttype. Mange gange er der nemlig tale om en overgangsfase, hvor et aspekt, pga. retrogradation, optræder flere gange i træk efter hinanden . Andre astrologer har valgt at gøre det sådan, så jeg følger trop.

 

Hvilken betydning tillægges de 8 faser

Faser vil her sige opdeling af cirklen i lige store stykker, og i d. 8. harmoni opdeles cirklens 360 grader i 8 stykker a´ 45 grader.

Grafisk kan man illustrere faseinddelingen således. 

8 fasedeling

I en planetcyklus bevæger vi os fra konjunktionen (i toppen af cirklen) og mod urets retning.

Fase 1 – fra konjunktion til halvkvadrat

Fase 2 – fra halvkvadrat til kvadrat osv.

 

Stikord til de 8 faser

Tolkningsmæssigt kan man f.eks. give faserne disse stikord:

Fase  

Aspekttype

Stikord

1

Konjunktion

En ide fødes. Død og genfødsel. Nye bevægelser startes op.

2

Halvkvadrat

Ideen begynder at manifestere sig, undersøgelsesfase

3

Kvadrat

Krise, den første test af ideen, udfordringer skal overkommes.

4

Sesquikvadrat   

Analyse, klargøring til markedsføring

5

Opposition

Fuldbyrdelse, kulmination, udbredelse til verden

6

Sesquikvadrat

Salg, evaluering

7

Kvadrat

Krise, test, hvad kom der ud af det, lære mere, reorientering

8

Halvkvadrat

Retreat, reorientering