ANNEMETTES ASTROLOGI

Planetcykler 2021 – grafik

1880-2070 

Planetcykler 1890 2070

Her har jeg prøvet at få et billede af hvor langt de parvise planetcykler er i deres faseforløb i år 2021. Dvs. at jeg kun har plottet de planetcykler ind, som er aktive nu i 2021. Neptun-Pluto er den planetcykel der længst tilbage sidst havde en konjunktion, så derfor starter min graf tilbage i 1891.

Og ellers har jeg ladet den løb frem til de aktuelle hurtige planetcykler (indeholdende Jupiter og/eller Saturn) har afsluttet deres sidste fase, og kommer til næste konjunktion.

De langsomme planetcykler – Neptun-Pluto, Uranus-Neptun og Uranus-Pluto kan man på grafen kun se de første faser af planetcyklen på. Men det er også nok til at se, hvor vi er her i 2021.

Vi kan se nemt se, at hvad de langsomme planetcykler angår, så er vi i 2021 i :

Neptun-Pluto i fase 2, Uranus-Pluto i fase 2 og Uranus-Neptun i fase 2.

Men herefter bliver det sværere, så derfor følger nu et udsnit af grafen, hvor jeg har zoomet ind på et mindre antal år, så man bedre kan se faserne i 2021.

 

2020-2032

Udsnit af graf:

Planetcykler 2021 v.2

Her har jeg ladet grafen starte i året 2020, da tre af planetcyklerne startede op på en konjunktion det år.

Hvis man kigger på året 2021 ude til venstre, og følger aksen med faserne (numrene 1-8) i bunden, så ser man, at 2021 er et år præget af, at de 10 parvise planetcykler mellem de 5 yderste planeter enten befinder sig i de første 3 faser, eller i de sidste 2 faser, af deres planetcyklus.

Dette fortæller os måske umiddelbart, at 2021 ikke er et år, hvor noget ligesom kulminerer eller fuldbyrdes, som det ville gøre i den midterste fase 5 af cyklen. Tværtimod, så er det meste enten under opstart og indledende testning, eller det er under evaluering og afslutning. Det var så det store baggrundstæppe for 2021.

Nu er spørgsmålet så, om man kan identificere, hvad der samfundsmæssigt er på vej ind og hvad der er på vej ud? Her har vi brug for at vide, hvad de enkelte planetcykler indholdsmæssigt drejer sig om.