da DA en EN

 ANNEMETTES ASTROLOGI

Planetcykler 2021

Stikord til planeternes tolkning

Når man for en given planetcyklus cyklus skal kombinere cde involvere planeters tolkning, kan det være en ide at adskille, hvilke mundane områder en planet har med at gøre, og hvilken indflydelse planeten har. Så kan man bedre få ideer til, hvordan to planeter "over kryds" kan påvirke hinanden i en fælles planetcyklus. Endelig har jeg forsøgt at sætte nogle politiske stikord på også. Skemaet er kun et eget arbejdspapir, som er medtaget for at illustrere, hvordan jeg er kommet frem til tolkningerne af de forskellige planetcykler.. 

Planet   

Områder

Påvirkning

Politisk

Pluto

Kollektiv bevidsthed

Massernes Magt

Alt skjult og hemmeligt

Undergrundsbevægelser

Kriminalitet

Kernekraft

Forandring

Destruktion

Vold

Død/genfødsel          

Manipulation

Totalitær leder

Fanatisme

Dominans

Terrorisme

Spionage

Neptun      

Kollektive idealer og visioner        

Offentlig mening

Forvirring

Skandaler

Bedrag

Hospitaler

Velgørenhed

Idealisering

Illusion

Opløsning

Opofrelse

Konfliktsky

Urealistisk

Utopi

Kollektivisme

Socialisme

Demokrati

Populisme?

Miljøbevægelser?

Uranus

Kollektiv mentalitet

Intellektuelle emner

Teknologi og videnskab

Opfindelser

Industri

Frihed

Alternative bevægelser

Oprør

Chokere

Revolutionere

Reformere

Gå til ekstremer

Eksplosioner

Individualisme

Anarki

Revolutioner/krige

Autonomi

Autokrati

Totalitært system

Saturn

Struktur

Autoritet

Tradition

Ældre mennesker

Regler (håndhæve)

Social orden

Staten

Hårdt arbejde

Civil tjeneste

Politi

Administration

Bankvæsen (system)

Landbrug, miner, bygninger

Manifestere

Implementere

Begrænse

Disciplinere

Undertrykke

Realisme

Konservatisme

Isolationisme (mure, nationalisme?)

Reaktionære kræfter

Epidemier

Offentlig sorg

Jupiter

Jura (lovgivning, dommere)

Kirke

Religion

Adel, Nobility

Offentlig moral

Undervisning, universiteter

Publicering

Bankvæsen (vækst)

Fred

Velstand

Vækst

Inflation

Overgøre

Optimisme

Udvidelse

Selvfølelse

Liberalisme

Imperialisme

 

 

Custom Code Before After Before Custom CSS Custom Javascript